Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor för att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården, som ska vara ett komplement till den vanliga studenthälsovården vid respektive lärosäte. Portalen ska bland annat innehålla webbföreläsningar, kurser och workshops på svenska och engelska.

Syftet är att öka den digitala samordningen av studenthälsovården vid universitet och högskolor. Det väntas i sin tur leda till att dels ge alla studenter tillgång till studenthälsovård, dels stärka lärosätenas arbete med studenthälsovård genom ökat samarbet och kunskapsutbyte.

– Med denna webbportal vill regeringen bidra till att stärka arbetet med att främja studenternas psykiska och fysiska hälsa och på så sätt öka förutsättningarna för en god och trygg studietid. Nationell samordning av den digitala studenthälsovården kan bidra till att avlasta studenthälsan lokalt och sprida goda exempel mellan lärosäten, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av regeringen att leda arbetet som ska ske i samverkan med de andra universiteten och högskolorna samt Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Innehållet i portalen ska vara öppet för alla studenter.

Covidpandemin har inneburit en stor omställning för läkarstudenterna. Flera av SLF students lokalavdelningar har lyft en oro för läkarstudenternas psykiska mående. Under det senaste fullmäktigemötet hösten 2021 var psykisk ohälsa bland läkarstudenter en av frågorna som diskuterades.

I en rapport från 2017 visade SLF student att varannan läkarstudent har nedsatt psykiskt välbefinnande, och nästan var tolfte läkarstudent har övervägt att avsluta sitt liv.

 

Läs också:

Oro för ökad psykisk ohälsa bland läkarstudenter under pandemin

Läkarstudenter organiserar sig mot psykisk ohälsa under pandemin