Den nya avdelningen ska öppna i sommar, enligt Sveriges Radio Uppland. Den är tänkt att avlasta akutmottagningen genom att ta hand om patienter som inte är så sjuka att de behöver läggas in, men ändå behöver omsorg i väntan på exempelvis ett provsvar eller röntgenundersökning.

Det är uppgifter som sjuksköterskor normalt skulle ansvara för. Men eftersom det råder brist på sjuksköterskor anställer Akademiska sjukhuset i stället läkarstudenter efter termin nio.

Vårdförbundet är mycket kritiskt. Läkare har inte samma fokus på omvårdnad som en sjuksköterska och kan exempelvis missa risk för trycksår eller fallskador, säger Love Hedström som är huvudskyddsombud för sjuksköterskorna på Akademiska sjukhuset, till lokalradion. Han beskriver idén som »en förolämpning mot oss sjuksköterskor och vår legitimation«.

– Det är en patientsäkerhetsrisk. Jag skulle själv inte vilja vårdas på den här avdelningen.

SLF student Uppsala delar Vårdförbundets grundsyn.

– Vi är också väldigt kritiska till den här typen av tjänster, säger föreningens ordförande Richard Simo till Läkartidningen.

Han påpekar att sjuksköterske- och läkarutbildningen skiljer sig från varandra på flera viktiga punkter.

– Läkarutbildningen fokuserar inte på samma sätt på omsorg. Då är det lite konstigt att anställa läkarstudenter för att utföra just omvårdnadsuppgifter. Varför kan man inte anställa sjuksköterskestudenter i stället?

Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin på Akademiska sjukhuset, säger till SR Uppland att sjukhusledningen har gjort en riskbedömning och att läkarstudenterna kommer att få stöd av en chef som är sjuksköterska. Hon påpekar även att det inte är de svårast sjuka patienterna som kommer vårdas på den nya avdelningen.

– Att ligga kvar på en överfull akutmottagning där ingen ser en anser jag är en större risk, säger hon.