Kammaråklagaren Jim Westerberg vid rättegången mot kirurgen Paolo Macchiarini i Solna tingsrätt. Foto: Jessica Gow/TT

– Gärningarna har begåtts mot svårt sjuka i en mycket utsatt situation, de har ägt rum i hälso- och sjukvården där man som patient ska känna sig trygg, och även kunna känna sig trygg i att ingreppen sker enligt vetenskap, erfarenhet och gällande regelverk. Vi vill också lyfta att det är oåterkalleliga ingrepp som rört ett vitalt organ och där ingreppet har medfört ett oerhört lidande för patienterna, sa åklagare Jim Westerberg under rättegångens trettonde och sista dag i Solna tingsrätt.

Tillsammans med åklagarkollegan Karin Lundström Kron yrkade han på minst fem års fängelse för grov misshandel i tre fall. Paolo Macchiarini, iförd slips och kavaj, och med håret samlat i en hästsvans i nacken, tog emot yrkandet med koncentrerad och sammanbiten min.

Under hela rättegången har åklagarsidans linje varit att transplantationerna av de syntetiska luftstruparna som Paolo Macchiarini utförde 2011 och 2012 står helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingreppen bör varken betraktas som vård eller forskning, eftersom etiska tillstånd saknades. Försvaret har å sin sida upprepat att operationerna varit ett lagarbete. Men i sin artikel i The Lancet beskriver Paolo Macchiarini själv att han är ledande kirurg för ingreppet, påpekade Karin Lundström Kron under slutpläderingen.

– Paolo Macchiarini var stjärnkirurgen som rekryterades för att inom tre månader komma igång med generativ luftvägstransplantationsverksamhet. Han var den enda på Karolinska sjukhuset som hade erfarenhet av transplantationer av trachea. Det fanns inte ens en luftvägskirurg där vid denna tidpunkt. Han satt alltså ensam på all kunskap när de här ingreppen ägde rum – han ledde operationerna och han fattade besluten, sa hon.

Försvaret valde under måndagen att rikta in sig på vad som beskrevs som »problemområden« i åtalet, exempelvis formuleringen »helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet«.

– Jag gör gällande att de här transplantationerna inte har utförts helt i strid med vetenskap. Det är kanske inte tillräckligt mycket, men det är inte samma sak som att det helt saknas, sa försvarsadvokat Björn Hurtig.

Som exempel nämnde han att transplantationsprotokollen innehåller 16 vetenskapliga referenser, varav Paolo Macchiarini bara varit inblandad i tre. Björn Hurtig hävdade också att det inte går att bortse från ledningens ansvar för ingreppen.

– När Paolo Macchiarini deltar i de här operationerna gör han det i tron att de ansvariga hade ordnat med de tillstånd som krävdes. Han agerar i god tro.

Något som diskuterats flitigt av både försvar och åklagare är begreppet »vitalindikation«, det vill säga om patienten inte skulle ha överlevt utan ingreppet. Då finns nämligen ett visst utrymme för att ta till obeprövade metoder, enligt Karin Lundström Kron. Men de tre patienternas tillstånd var stabilt före operationerna – de kunde exempelvis själva flyga reguljärt till Sverige för att få vård. Därför menade åklagarna att vitalindikation saknades.

– Rättsliga rådet uppger att vitalindikation innebär att patienten med stor sannolikhet inte överlever om man inte ger behandling. Underförstått innebär detta att man har timmar, dagar eller högst några veckor kvar att leva. Vi har hört så gott som samtliga av de läkare som åberopats av oss om detta och de har alla lämnat en relativt samstämmig tolkning med Rättsliga rådet.

Men Björn Hurtig refererade i stället till vittnesmålet från Karolinskas externa utredare Kjell Asplund, som granskat sjukhusets agerande i samband med operationerna.

– Jag ber rätten att ta till sig vad han sa om vitalindikation, att den enda skrivna definitionen saknar tidsgränser.

Björn Hurtig summerade också tidsandan kring regenerativ medicin som rådde när Paolo Macchiarini utförde transplantationerna och förklarade varför han anser att hans klient bör frikännas helt.

– I dag tar många avstånd och flyr från det här fältet, men många hoppade på tåget då. Det är lätt här och nu att döma över det som var där och då. Men där och då hade Paolo Macchiarini ett enda uppsåt: Göra rätt, göra gott, bota.

Domen väntas falla den 16 juni.

Läs också: 

Macchiarini utfrågad om tillägg i remiss

Macchiarini i rätten: »Tack för att jag får chansen att tala ut«

Fakta

Paolo Macchiarini anställdes vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset 2010. De följande två åren skedde de tre operationer med syntetiska luftstrupar som Macchiarini nu står åtalad för. 2013 stoppades han från att operera på Karolinska eftersom operationsmetoden bedömdes som misslyckad. 2017 hade samtliga tre patienter avlidit. Hösten 2020 åtalades Macchiarini som ansvarig kirurg och den som stod bakom metoden. Misstankarna gäller grov misshandel i tre fall, i andra hand grovt vållande till kroppsskada.