Som Läkartidningen kunde berätta på torsdagen har ett fall av den mycket ovanliga sjukdomen apkoppor bekräftats i Region Stockholm. Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna utreder om det finns fler fall i Sverige, och det hittills upptäckta fallet har rapporterats till WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Folkhälsomyndigheten skickade på torsdagen en hemställan till regeringen att sjukdomen ska klassas som allmänfarlig. Detta för att underlätta smittspårning och förhindra ytterligare spridning.

Och på fredagen fattade regeringen beslutet att apkoppor ska klassas som en allmänfarlig sjukdom. Det betyder att sjukdomsfall är anmälningspliktiga.

WHO har därtill snabbinkallat experter till ett möte med anledning av spridningen av sjukdomen, rapporterar den brittiska tidningen The Telegraph. På torsdagen rapporterades två nya fall i Storbritannien, vilket totalt innebär nio fall i Storbritannien. Men landets hälsominister Sajid Javid uppger på fredagen att antalet fall sedan dess växt till det dubbla.

 

Läs även:

Ett fall av apkoppor i Sverige