– I februari uppmärksammade vi att man låter AT-läkare och oleggade underläkare arbeta ensamma nattetid på psykiatriakuten, säger Elin Ekdahl som är ordförande för Sverige yngre läkares förening (Sylf) i Södra Älvsborg.

Det handlar om olegitimerade som har gått nattjourer på psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås, med en bakjour i hemmet som enda stöd.

Lokalradion P4 Sjuhärad gjorde ett inslag om bemanningsproblemen på psykiatriakuten, och de olegitimerade läkarnas utsatthet och rädsla för att någon ska ta sitt liv på grund av en felbedömning.

Elin Ekdahl, ordförande för Sverige yngre läkares förening (Sylf) i Södra Älvsborg. Foto: Privat

– Fattar man fel beslut kan det få stora konsekvenser. Vad jag vet har inget hänt i Borås, men det är bra att bromsa innan det händer något, säger Elin Ekdahl.

Under våren bjöd ledningen för vuxenpsykiatrin in Sylf, som framförde kritik mot att olegitimerade läkare arbetar ensamma utan legitimerat stöd på plats. Efter det har bemanningen inom vuxenpsykiatrin på SÄS stärkts. Det innebär att ingen olegitimerad läkare längre schemaläggs ensam på jourtid. Det har främst lyckats tack vare en aktiv rekrytering av ST-läkare, som har lett till att samtliga schemalagda nattjourer nu kan täckas av legitimerade läkare.

Sylf Södra Älvsborg beskriver det som en stor seger för de yngre läkarna.

– Det har varit en länge process. Arbetsgivaren har gjort ett bra jobb. Jag vet att man har jobbat hårt för detta och rekryterat intensivt, säger Elin Ekdahl och fortsätter:

– Det är jättebra att arbetsgivaren tar hänsyn till Ivo:s principbeslut, har lyssnat in Sylf och tagit sitt ansvar. Jag hoppas att fler tar efter och gör förändringen.

Ana Dinca, läkarchefen på vuxenpsykiatrin SÄS, bekräftar att psykiatriakuten numer bara bemannas med legitimerade läkare.

– Vi håller med Sylf om deras önskan. Alla bakjourer vill ha en legitimerad läkare på plats. Det är både smidigare och mer patientsäkert, säger Ana Dinca och tillägger:

– Vi försökte med det redan förra året under jourtid nattetid, men det fungerade inte till hundra procent. Under 30 dagar hade vi fyra olegitimerade läkare på plats.

2015 fattade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ett principbeslut om att underläkare innan AT inte får arbeta ensamma på akutmottagningarna utan handledning. Ivo har även sagt att man i normalfallet anser att samma sak bör gälla även för AT-läkare.