Som Läkartidningen berättade i slutet av april, har Nätverket Sveriges chefläkare gjort en riskanalys över införandet av Nationella läkemedelslistan (NLL). Totalt identifieras över 30 risker som bland annat kan leda till att läkare och patienter får felaktig information. Ungefär hälften ansågs så allvarliga att vårdskador skulle kunna uppstå på grund av utebliven, avbruten eller felaktig läkemedelsbehandling.

Tio chefläkare från åtta regioner var med och gjorde riskanalysen. Och de var ganska tidigt i sitt arbete överens om att riskerna med NLL skulle anmälas till myndigheterna. Och det har man nu gjort genom Region Blekinge.

– Vi kom överens om att det är en region som gör lex Maria-anmälan och inte alla, säger Peter Valverius, chefläkare i Region Blekinge och en av författarna till riskanalysen.

Han fortsätter:

– Jag tror att det kommer gå på en hög nivå inom Ivo innan de bestämmer sig för att antingen ta upp ärendet som en lex Maria, eller att de inte kan utöva tillsyn i det. Och varför ska då sex, åtta regioner skicka in var sin anmälan och skapa merarbete.

Han säger att de enligt patientsäkerhetslagen i princip är tvungna att göra en anmälan till Ivo. Där står att man inte bara ska anmäla sådant som hänt, utan också möjliga risker för vårdskada.

– Så vi följde patientsäkerhetslagen: vi har kommit på risker, vårdskadorna kan bli allvarliga – alltså gör vi som lagen säger.

Den största risken som chefläkarna tog upp i riskanalysen var att den så kallade transformatorn, som i dag överför data mellan journalsystemen och Nationella läkemedelslistan, är planerad att tas ur bruk den 1 maj 2023. Då ska vårdgivarnas journalsystem vara direkt kopplade mot NLL. Men journalsystemens tillverkare säger att det blir mycket svårt att hinna skapa den bryggningen i tid.

– Det är den absolut största risken, för då kan man inte skriva recept i patientjournalerna. Då måste man först ordinera i patientjournalen, hoppa ut till Förskrivningskollen, och skriva samma sak där för att apoteken ska få recept. Och vid sådant dubbelarbete är det väldigt vanligt att det blir något fel, säger Peter Valverius och tillägger att merarbetet stressar redan tidspressade läkare.

Ett annat problem är att det kan stå olika information i journalen och i NLL. Exempelvis kan ett apotek byta ett utbytbart läkemedel mot en likvärdig produkt men med ett annat namn. Utan transformatorn förs inte den informationen tillbaka till journalen. Och om patienten läser sin journal, kan denne tro att hen ska ta två läkemedel.

Förutom anmälan till Ivo, har Region Blekinge gjort en anmälan till Läkemedelsverket. Detta eftersom Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för medicintekniska produkter, däribland vårdinformationssystem.

 

Läs även:

Chefläkare varnar för stora risker med läkemedelslistan