I april skrev ledningen för Skånes digitala vårdsystem (SDV) ett kravbrev till det amerikanskägda bolaget Cerner, där de begärde åtgärder på brister i systemet och en tidsplan för införandet.

Nu har Cerner svarat. Där föreslår de att SDV ska införas i april 2025, uppger Region Skåne i ett pressmeddelande.

– Vår leverantör visar i sitt brevsvar att de tagit vår oro på allvar. Nu måste vi analysera innehållet i svaret i detalj, säger Ingela Lidén, IT-direktör och avtalsansvarig för SDV i Region Skåne.

Hon säger också att det, ur Cerners perspektiv, inte är en orimlig tidpunkt. Men Region Skåne behöver analysera förslaget. Det finns fortfarande flera olösta frågor kring införandet, och en egentlig tidsplan är inte att vänta förrän tidigast till hösten. Det påverkas också av att medarbetare från hälso- och sjukvården, som lånats ut från sina vanliga jobb till SDV-projektet, måste återgå till sina ordinarie tjänster till mitten av september.

– Bristen på personal i sommar visar med all tydlighet hur viktigt vårt projekt är, och det är beklagligt att vi inte blir klara snabbare. Men nu måste vi hjälpas åt i det pressade bemanningsläge som råder, säger Harald Roos, styrgruppsordförande SDV-programmet.

Avtalet mellan regionen och Cerner skrevs 2017 och gäller ett omfattande vårdinformationssystem, inte bara ett nytt journalsystem. Cerners namn på lösningen är Millennium, men kallas lokalt i Skåne för SDV. När avtalet skrevs talades om att systemet skulle kunna börja rullas ut redan 2019, men det har flera gånger försenats. Det var en av anledningarna till Region Skånes kravbrev till Cerner i april.

Också Västra Götaland har tecknat avtal med Cerner om systemet. I februari skrev regionen ett eget kravbrev till Cerner där de påtalade brister och krävde att företaget betalade tillbaka minst en halv miljard kronor.

 

Läs även:

Skåne ställer krav på Cerner – digitalt vårdsystem kraftigt försenat

Nytt journalsystem drar ut på tiden – VGR vill ha pengar tillbaka

Ivo ger grönt ljus för Skånes digitala vårdinformationssystem

Skåne avråds använda Millennium-tjänster i Indien och USA

Finlands upphandling av Cerners journalsystem faller