På måndagen beslutade regionstyrelsen att delvis upphäva kravet på att medarbetare ska visa vaccinationsbevis för covid-19. Beslutet innebär att de som redan är anställda slipper kravet – men inför nyanställning, praktik och uppdrag för regionen ska vaccinationsbevis fortfarande uppvisas.

Bakgrunden till beslutet är att regionens smittskyddsläkare bedömer att vaccination skyddar bra mot allvarlig sjukdom, däremot avtar skyddet mot att smittas snabbt även efter en påfyllnadsdos. Därför bedöms andra smittskyddsåtgärder vara mer effektiva, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Att kravet kvarstår vid nyanställning och praktik motiveras med att patienters intressen bedöms vara överordnade studenters behov av praktik. »Regionens erbjudande om praktik, nyanställning eller uppdrag förutsätter därför att den enskilde väljer att sätta patientens intresse framför sina egna«, står det i förslaget till beslut.

Regiondirektören får även i uppdrag att bevaka smittskyddsläget och rapportera till regionstyrelsen om läget skulle förändras. Regiondirektören har också rätt att åter besluta om krav på vaccinationsbevis i avgränsad del av verksamheten om det framkommer patientsäkerhets- eller arbetsmiljöskäl.

Det var vid årsskiftet som Region Dalarna införde krav på att samtliga anställda ska visa upp vaccinationsbevis. Personer som inte vill eller kan visa upp ett giltigt sådant har kunnat förflyttas eller omplaceras, efter ett beslut i regionstyrelsen.

Kravet har fått kritik från bland annat Läkarförbundet, som förklarade sig oenigt med arbetsgivarna i de centrala förhandlingarna i höstas.

Läs även:

Omstritt krav på vaccinationsbevis kan snart slopas i Region Dalarna

Dalarna inför krav på vaccinationsbevis för alla anställda

Rätten går på Dalarnas linje – vaccinkrav bröt inte mot lagen