E-hälsomyndighetens chefsläkare Max Herulf. Foto: Robert Haecks/E-hälsomyndigheten

Behovet av nya expertroller på E-hälsomyndigheten har växt fram i och med utvecklingen inom e-hälsa och digitalisering. Den har ökat behovet av samverkan med aktörer och intressenter i sjukvård och apotek. Ett exempel som E-hälsomyndigheten lyfter fram är Nationella läkemedelslistan. Därtill har myndigheten fått flera regeringsuppdrag det senaste året. Därför anställer E-hälsomyndigheten en chefsläkare och en chefsfarmaceut.

Max Herulf blir chefsläkare. Han är i dag utredare på myndigheten och i grunden specialist i allmänmedicin. Han har tidigare bland annat varit vd för en vårdcentral i Stockholm, projektchef på Capio, och arbetat som allmänläkare i både privat och offentlig sektor.

– Jag hoppas kunna bidra till den omställning som nu sker för att Sverige till fullo ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det innebär bland annat att fungera som stöd för organisationen i våra kontakter med omvärlden och att bidra till ett fortsatt fokus på vårdens perspektiv i utvecklingen av framtida lösningar, säger han i ett pressmeddelande.

E-hälsomyndighetens chefsfarmaceut blir Victoria Throfast. Hon är legitimerad apotekare och farmaceutisk utredare på myndigheten och har bland annat jobbat med Nationella läkemedelslistan.