Under våren har ett tiotal fall av den extremt ovanliga sjukdomen apkoppor konstaterats i Europa. Nu har alltså ett första fall bekräftats i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten rör det sig om en person i Region Stockholm.

Apkoppor. Foto: Wikimedia commons

Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna utreder nu om det finns fler fall i Sverige. Fallet har också rapporterats till WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Enligt Klara Sondén, infektionsläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten, har personen som bekräftats smittad i Sverige fått vård. Hen uppges dock inte vara allvarligt sjuk.

– Vi vet ännu inte var personen har blivit smittad. Utredning pågår just nu, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC verkar överföring av smittan i de fall som rapporterats i Storbritannien ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Sjukdomen är inte högsmittsam, utan det krävs nära kontakt för att den ska överföras, enligt Folkhälsomyndigheten.

För att kunna få till smittspårning och förhindra ytterligare spridning vill myndigheten att regeringen ska klassa apkoppor som en allmänfarlig sjukdom.

Apkoppor, monkeypox, orsakas av infektion med apkoppsvirus. Den vanligaste smittvägen är från djur till människa men i ovanliga fall kan den överföras via nära kontakt mellan människor.

De vanligaste symtomen är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Hos de europeiska fallen har hudproblemen ofta varit lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen.