3 546 personer – så många dog i lungcancer i Sverige under 2020. Det gör lungcancer till den cancer­form som allra flest dör i.

Så ser det fortfarande ut, trots en del ljusning på behandlingsfronten på senare år. Fortfarande fångas många fall av lungcancer först när möjligheten att bota redan gått förlorad.

Från professionens sida är trycket starkt på att införa nationell screening, inte minst efter att den europeiska Nelsonstudien visat att dödsfallen i lungcancer minskade med 25 procent när lungorna hos storrökare regelbundet undersöktes med datortomografi.

Många fick nog upp hoppet när Socialstyrelsen i en framtids­spaning 2019 kom fram till att just lungcancer är en cancerform där det skulle kunna bli aktuellt att införa nationell screening inom fem år. Det skulle i så fall vara senast 2024. Men nu står det klart att det med all sannolikhet inte kommer att ske. Myndigheten efterlyser fortfarande mer kunskap om hur man ska fånga in riskgruppen, det vill säga storrökarna.

Efter många om och men ska nu 1 000 storrökande kvinnor i Region Stockholm screenas för lungcancer inom ramen för en pilotstudie. 

Kommer det att ge de svar som Socialstyrelsen efterfrågar? 

Kommer det att räcka för att myndigheten ska ta ställning till ett eventuellt nationellt screening­program? Ja, det återstår förstås att se.

Läs mer om både pilotprojektet i Region Stockholm och mycket annat i Läkartidningens special om lungsjukdomar!