I dagarna väntas riksdagen klubba igenom lagändringar som ska öka tillgången på donerade organ för transplantation. Nu rapporterar Ekot om kritik mot förslaget att man ska kunna sätta in behandling som intubering eller respiratorvård för att bevara organen hos en person som är bortom räddning, samtidigt som donationsviljan utreds.

Enligt Ekot finns det farhågor om att det här ska undergräva donationsviljan hos allmänheten. Nils Stål, donationsansvarig läkare på Skånes universitetssjukhus, ser det som kontroversiellt att påbörja intensivvård av en patient som inte redan får det.

– Om patienten intuberas och man påbörjar respiratorvård utan att ha tillfrågat de närstående så tror jag att de kan tycka att det här är olustigt. Och det kan finnas en risk att viljan att skapa fler donatorer, för att kunna hjälpa fler patienter, går fel.

Även Lena Wahlberg, docent vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet, är kritisk. Hon tror att det kommer att krävas en omfattande informationsinsats om att ett ja till donation även är ett godkännande av organbevarande behandling.

– Sedan är ju svårigheten att nå ut till alla grupper, säger hon.

Andra donationsansvariga läkare välkomnar dock möjligheten som lagen nu kommer att ge – framför allt när anhöriga uttrycker att det är patientens uttryckliga vilja att donera.

– I den typen av situationer, där det finns tydliga tecken på samtycke från den döende människan som är bortom räddning, så tycker jag att det är bra att den möjligheten finns, säger Andreas Hvarfner på Karolinska universitetssjukhuset.

Under torsdagen debatterar riksdagen frågan. När Socialutskottet behandlade den förra veckan hade inget parti några invändningar, enligt Ekot.

Tanken är att lagändringarna ska börja gälla den 1 juli.

Läs också:

Ny lagrådsremiss om organdonationer

Regeringen lägger fram omarbetat förslag om organdonation

Regeringen drar tillbaka lagförslag om organdonation