– Vi ser att det har skett en förskjutning mot fler allvarligt sjuka patienter bland dem som sökt akut under pandemin, medan de med lindrigare tillstånd har avstått, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Antalet nya patienter på de psykiatriska akutmottagningarna minskade från drygt 38 000 under 2019 till 32 700 år 2020 och 32 900 år 2021.

Peter Salmi tror att den främsta förklaringen till minskningen är att patienter höll sig borta av rädsla för att bli smittade av covid-19. Men trots att besöksantalet sjönk markant var det en större andel som blev inlagda. Särskilt rörde det patienter som behövde psykiatrisk tvångsvård. Av dessa hade ungefär hälften schizofreni och liknande tillstånd. Även andelen frivilliga inläggningar ökade. Här var de vanligaste diagnoserna bland annat substansbruk, depressioner och anpassningsstörningar.

Peter Salmi betonar dock att det inte skett en ökning av svårare fall i befolkningen i stort, utan att förklaringen ligger i att det framför allt är sjukare patienter som sökt akut under pandemin.

Rapporten visar också att unga kvinnor mellan 18 och 24 år i större utsträckning än unga män sökte akut vård.

Enligt Peter Salmi är det för tidigt att avgöra om det blir några konsekvenser på sikt av att vissa undvek att söka akut vård under pandemin.

– Detta är något som vi tittar på just nu, säger han.