De nya rekommendationerna gäller från den 1 september, meddelade socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell under en pressträff på tisdagen. Vaccinationerna kommer att ske på samma sätt som vaccinationerna mot influensa, men fortsatt vara gratis.

– Personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos för att stärka sitt skydd inför kommande höst- och vintersäsong, då vi har anledning att tro att spridningen av viruset kommer att öka igen i höst, sa Karin Tegmark Wisell.

Men i gruppen vuxna mellan 18 och 64 år, som inte har några riskfaktorer, rekommenderas i nuläget inga ytterligare doser i höst.

– I gruppen som helhet som redan är vaccinerad med tre doser bedömer vi att risken för allvarlig sjukdom och död är låg, så vinsterna med en höstdos är begränsad för den här gruppen.

Personer som av olika skäl ändå önskar vaccinera sig med ytterligare en dos ska dock ha möjlighet att få det, enligt Karin Tegmark Wisell.

Barn mellan 12 och 17 år som har genomgått primärvaccination med två doser behöver inte heller ta ytterligare en spruta i höst, av samma anledning. Folkhälsomyndigheten öppnar dock för att rekommendationerna kan komma att ändras om läget förändras. I nuläget bedöms inte restriktioner vara aktuellt i höst.

– Vi hade inte avskaffat klassningen av covid-19 som samhällsfarlig sjukdom om vi hade befarat att vi behöver införa restriktioner i höst, sa Lena Hallengren.