Det kommer att bli fler öppna vårdplatser på Östersunds sjukhus i sommar jämfört med 2021, enligt den nya ledningen i Region Jämtland Härjedalen.

På ortopedkliniken är exempelvis målet att ha 21 vårdplatser öppna jämfört med förra årets 14, rapporterar Sveriges Radio P4 Jämtland.

– Vi har börjat väldigt tidigt med vårt rekryteringsarbete inför sommaren. Både med att lägga ut avrop för hyrpersonal, som vi gjorde redan före årsskiftet, och annonsera efter semestervikarier, säger den tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Anna Granevärn till lokalradion.

På frågan varför det är viktigt att ha fler vårdplatser öppna, svarar hon:

– Det vi kunde konstatera efter förra sommaren var att det var svårt att klara sig på de 14 vårdplatserna som ortopeden hade exempelvis. Det blir inte heller det allra bästa när vi tvingas flytta patienter mellan olika vårdavdelningar.

Flera yrkesgrupper som barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker, skötare, barnsköterskor och röntgensjuksköterskor har också erbjudits 15 000 kronor per vecka för att gå in och ta arbetspass under sommaren, enligt Östersunds-Posten. Det har haft viss effekt enligt Anna Granevärn.

– Vi har kunnat bemanna lite fler pass efter att vi gått ut med sommarersättningarna, säger hon till Östersunds-Posten.

Enligt henne ser det nu relativt bra ut – både med sommarbemanning och vårdplatser – inom de två problemtyngda verksamheterna kirurgi och ortopedi, som bägge har granskats ur arbetsmiljö- och patientsäkerhetssynpunkt efter flera anmälningar till Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg.

Men det finns fortfarande en del arbetspass som måste fyllas på slutenvårdsavdelningarna, enligt Anna Granevärn som dock är hoppfull:

– Vi jobbar på och jag tycker det känns mycket positivt att höra att det finns en god plan på de kliniker som har signalerat extra bekymmer under våren, säger hon till lokaltidningen.