Torsdagens rättegångsdag vid Solna tingsrätt inleddes med försvarets sakframställan.

Försvarsadvokat Björn Hurtig upprepade att Paolo Macchiarini bestrider straffansvar. Macchiarini anser inte att han uppsåtligen tillfogat de tre patienterna som fått syntetisk luftstrupe skada. Han bestrider också att han varit oaktsam.

– När det gäller Paolo Macchiarinis uppsåt så har det varit ett, och det är att ge dödligt sjuka patienter bästa tillgängliga vård.

Björn Hurtig pekade också på att Paolo Macchiarini inte ensamt tagit besluten eller opererat ensam, vilket enligt honom har betydelse för uppsåt och oaktsamhet. Enligt Björn Hurtig har de aktuella operationerna genomförts som ett lagarbete.

– Det görs helt enkelt gällande att Paolo Macchiarini vare sig har beslutat eller utfört ingreppen själv, utan att fler personer, högutbildade, väl insatta i medicin har deltagit vid beslutsfattandet och vid ingreppen, sa Björn Hurtig.

Han invände också mot att operationerna skulle ha klassats som forskning.

– Att postoperativt dra slutsatser av redan genomförda operationer gör inte operationerna i sig till forskning.

Björn Hurtig stannade också vid åklagarens beskrivning om att Paolo Macchiarini varit huvudoperatör vid de aktuella ingreppen.

– Av åklagarens skriftliga bevisning framgick även, menar vi, att det var fråga om flera och olika huvudoperatörer. Begreppet huvudoperatör har åklagaren fört in i sin gärningsbeskrivning. Jag har sagt det tidigare, Paolo Macchiarini ifrågasätter att begreppet huvudoperatör har straffrättslig relevans.

Han underströk dessutom att Paolo Macchiarini inte varit medicinskt ledningsansvarig.

– Paolo Macchiarini var inte den inom vårdgivaren som var medicinsk ledningsansvarig. Den medicinskt ledningsansvarige beslutade att operationerna skulle utföras som klinisk sjukvård, av som vi påstår i vart fall, dödligt sjuka patienter.

I brottsutredningen mot Paolo Macchiarini har personer som vid tiden för operationerna var verksamhetschefer på sjukhuset delgivits misstanke om brott, men detta har lagts ner av åklagaren.

En av åklagarna i målet, Karin Lundström-Kron, har tidigare pekat på att ansvaret för händelser kan vara delat.

– Bara för att verksamhetscheferna har haft ett visst ansvar som vi inte anser kunna styrka, betyder det inte att Macchiarini inte har ett ansvar. Han är ändå behandlande läkare och i slutändan är det han som är ansvarig för de operationer som han genomför, sa Karin Lundström-Kron till Läkartidningen under onsdagen.