Som Läkartidningen tidigare har berättat har Läkarförbundet och Läkaresällskapet lite olika syn på frågan om dödshjälp. En sådan sak har varit inställningen till en parlamentarisk utredning. Läkaresällskapet är för en sådan, med motiveringen att frågan om dödshjälp inte bara är en läkarfråga utan även en medborgarfråga. Läkarförbundet å sin sida har hittills inte varit intresserade, eftersom en sådan utredning syftar till att ändra landets lagar.

Skillnaderna har inte varit helt lätthanterliga för de båda organisationerna. Därför hade de ett möte tidigare i vår för att diskutera läkarassisterat döende. En sak man då var överens om, var att vända sig till Statens medicinsk-etiska råd (Smer) med en fråga om vidare utredning. Det skulle ge ett bättre underlag för fortsatt diskussion, sa Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, till Läkartidningen.

Nu har de båda organisationerna i en gemensam hemställan bett Smer att belysa ett antal punkter.

  • En uppdatering av Smers kunskapssammanställning från 2017.
  • En översikt av hur utländska sjukvårdssystem som liknar det svenska legalt och praktiskt hanterar frågan.
  • En etisk analys av värdekonflikter vid införande och praktiserande av dödshjälp.
  • En juridisk analys av behovet av eventuella lagändringar och dessas konsekvenser.
  • En översikt av hur man löst frågan om läkares rätt att avstå dödshjälp i de länder där det är tillåtet, alternativt hur man har hanterat frågan om frivillighet för läkare att arbeta med läkarassisterat döende.

Läkarförbundet och Läkaresällskapet vill med dessa punkter att Smer utvidgar sitt engagemang i frågan genom antingen egna insatser eller genom att påkalla andra offentliga insatser. »Vi tror att Smers unika kompetens som rådgivande organ till riksdag och regering är bästa tänkbara organ för det fortsatta arbete som behöver göras kring läkarassisterat döende«, skriver de båda organisationerna i sin hemställan.

 

Läs även:

Möte om dödshjälp: »Olämpligt att vi ska ha så pass olika uppfattning«

Läkarförbundet vill ha möte med Läkaresällskapet om dödshjälp

Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga

Torsten Mossberg: Vi bör samlas till konstruktivt seminarium

Han agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad skulle ta sitt liv

4 av 10 läkare positiva till legalisering av dödshjälp

SÖK HJÄLP OM DU HAR TANKAR PÅ ATT TA DITT LIV

Funderar du eller någon i din närhet på att ta sitt liv? Det finns hjälp att få. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Ett sätt kan vara att ta kontakt med någon av följande organisationer:

Mind Självmordslinjen: prata via chatt eller på telefon 90101

Jourhavande medmänniska: prata via chatt eller på 08-702 16 80

Riksförbundet SPES, drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord: 020-18 18 00

Jourhavande präst: Nås via 112