Bodil Ehn har jobbat 40 år i Region Blekinge, och skulle ha haft jobbet som verksamhetschef till den sista november i år. Men måndagen den 11 april fick hon beskedet att det skulle avslutas i princip omedelbart. 

– Jag var faktiskt inte beredd på det, berättar hon för Läkartidningen. 

Dagen efter informerade sjukhusledningen övriga anställda. På onsdagen hade Bodil Ehn lämnat in sin jobbdator och jobbtelefon och har sedan dess varit arbetsbefriad. 

– Jag uppfattar det som att jag blev avsatt, säger hon. 

Sjukhusledningen och hälso- och sjukvårdsdirektören menar att det har funnits en dialog under en längre tid. Men Bodil Ehn och läkarföreningen säger att de i så fall inte varit en del av den. 

– Det har skötts fruktansvärt dåligt. Man lämnar kliniken i en mycket svår situation, särskilt inför sommaren. Men det är också en patientfarlig situation nu – man har ingen som kan styra verksamheten, säger Maria Gunnervik i Blekinge läkarförening. 

Den tillförordnade chefen har tillsatts genom ett konsultföretag, och har fått uppdraget till mitten av augusti, med möjlighet att förlänga det två veckor i taget. Betalningen ligger på 11  300 kronor per dag, rapporterar Blekinge Läns Tidning, som tagit del av kontraktet. 

Maria Gunnervik vid Blekinge läkarförening. Foto: Privat

Blekinge läkarförening reagerar mot att facket inte involverats i processen. De menar dels att Bodil Ehn inte beretts tillräcklig tid att ta med sig en facklig representant till mötet den 11 april, dels att det plötsliga chefsbytet får en stark negativ påverkan på verksamheten, både för patienter och för medarbetare. 

– Arbetsmiljömässigt är det en otrygghet, att man kan bli av med sin chef bara över en natt. Det har varit många turer på kvinnokliniken, de har fått kämpa med sin arbetsmiljö och det har blivit bättre. Att nu försätta just den kliniken i den här situationen, med ett plötsligt byte av chef, påverkar så klart den psykosociala arbetsmiljön, säger Maria Gunnervik. 

För några dagar sedan lämnade läkarföreningen en begäran om tvisteförhandling till arbetsgivaren, gällande att de fackliga organisationerna inte kopplats in tidigare. Där kommer föreningen yrka på transparens i händelseförloppet. Den kan leda till att regionen måste betala skadestånd.

– Det är en markering mot sjukhusledningen, säger Maria Gunnervik. 

– Med tanke på den situation de har försatt kliniken i nu, kan jag inte se det på något annat sätt än att arbetsgivaren skulle ha begärt fackliga förhandlingar.  

Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge, säger att det under en tid har förts diskussioner om ledarskapet för kvinnokliniken. Under våren har regionen med fackliga representanter också startat en rekryteringsprocess för en ny verksamhetschef. Men bytet till en tillfällig chef, var inget som de fackliga organisationerna kunde involveras i. De fick information »så fort det var möjligt« när Bodil Ehn fått beskedet.

Den största anledningen till att Bodil Ehn har fått gå, är meningsskiljaktigheter om verksamheten. Det handlar kanske främst om tumörkirurgin, där regionen efter ett politiskt beslut 2016 har ett uppdrag som en av två utförare inom Södra sjukvårdsregionen.  

Bodil Ehn säger att hon arbetat i enlighet med beslutet, men har haft synpunkter på operationsmetoder och hur verksamheten tidigare bedrivits. Hon vill inte gå närmare in på detaljer, men påpekar att hon ställer sig bakom riktlinjer och rekommendationer från Regionalt cancercentrum.

– Jag blev, den sista tiden, lite bekymrad över hur det gjordes. Och det har jag försökt lyfta, berättar hon. 

Kjell Ivarsson bekräftar att tumörkirurgin är en av stötestenarna. 

– Där har vi haft olika uppfattning. Och så kan det vara. Men det finns ett uppdrag att vara en del av sammanhanget i sjukvårdsregionen, och det måste man jobba för, säger han. 

Han tillägger: 

– När sådant här händer blir det alltid en förändring för kliniken, och det har jag stor respekt för. Men vi försöker, både i samverkan och samtal med medarbetare, ha en dialog och framför allt titta framåt för kliniken och på vad som kan göras bäst för våra patienter. 

Läkarföreningen tycker inte att arbetsgivaren har angett några rimliga skäl för att göra sig av med Bodil Ehn. Dessutom ser man risker för att fler läkare inte ska våga bli chefer efter det som inträffat. 

– Om risken finns att man blir behandlad på det sättet av sjukhusledningen, blir man inte så motiverad att axla chefsroller, säger Maria Gunnervik.