Som Läkartidningen berättat har Läkemedelsverket tidigare flaggat för att behöva höja avgifterna för kliniska prövningar – även för ickekommersiella aktörer – från 50 000 till 150 000 kronor. Enligt det kritiserade förslaget skulle det krävas för att kontrollen av kliniska studier ska vara självfinansierande.

I december meddelade dock socialminister Lena Hallengren (S) att chockhöjningen uteblir och att regeringen fastställt ansökningsavgiften för kliniska prövningar till 55 000 kronor för 2022–2026. Socialministern meddelade också att staten kommer att skjuta till medel för att täcka Läkemedelsverkets kostnader.

Nu står det alltså klart att myndigheten får ytterligare 24 miljoner kronor för arbetet med ansökningar om klinisk prövning av läkemedel och medicintekniska produkter. Medlen får också användas för nedsättning av avgifter för ickekommersiella aktörer.

Läs även:

Staten subventionerar kliniska läkemedelsprövningar

Läkemedelsverket föreslår chockhöjd avgift för klinisk läkemedelsprövning

Läkarförbundets säger nej till dyrare läkemedelsprövningar

Kritik mot avgifter för akademisk klinisk prövning