I Region Örebro län började planeringen för den nya vårdcentralen i Skebäck 2019. Men läkarna var inte nöjda. På den gamla vårdcentralen har de så kallade kombirum, som är personliga och där läkarna både tar emot patienter och utför det administrativa arbetet.

På ritningarna till den nya vårdcentralen hade kombirummen däremot fått stryka på foten. Läkarna skulle i stället dela på bokningsbara mottagningsrum med flera yrkeskategorier. Det läkaradministrativa arbetet ska främst skötas i rum som delas av två läkare.

– Det vi vill åstadkomma är undersökningsrum som är flexibla och kan användas av många olika yrkeskategorier, sa Ewa-Lena Sjöberg, områdeschef för Närsjukvårdsområde söder i Region Örebro län, till Läkartidningen hösten 2020.

Läkargruppen såg däremot flera problem. Bland annat ansåg de att effektiviteten skulle minska. Därför lämnade de in en protest till arbetsgivaren.

– När jag går igenom labbsvar kan det komma upp ett röntgen-svar som gör att jag måste agera på det på en gång och kontakta patienten. Tänk om det kommer in en kollega som ska diktera då? Det blir många små saker som man skjuter upp tills man kan vara ifred, sa distriktsläkaren Erik Blomberg till  Läkartidningen 2020.

Han som satt då som läkarrepresentant i byggruppen där fastighetsplanerare och arkitekt också ingick. Då – för ett och ett halvt år sedan – såg det mörkt ut för läkarnas del. Ritningarna var inne i ett slutskede, och läkarnas protester såg inte ut att få gehör.

Distriktsläkaren Erik Blomberg har suttit med i byggruppen för nya Skebäcks vårdcentral i Örebro. Foto: Pavel Koubek

I dag har vindarna vänt helt: Läkarna kommer både få egna arbetsrum och egna mottagningsrum.

– Det har blivit över förväntan. Nu kommer vi att kunna jobba på vårt gamla sätt, säger distriktsläkaren Erik Blomberg

Vändningen kom för ett drygt år sedan.

Vad hände?

– Jag och en kollega blev kontaktade av hälso- och sjukvårdsdirektören Jonas Claesson. Han lyssnade på våra synpunkter och sedan sa han att han skulle fundera på saken. Efter ett tag fick vi besked om att byggkontoret skulle se till att alla läkare som arbetade heltid skulle få ett personligt mottagningsrum och personligt administrativt utrymme.

Så era protester hjälpte?

– Ja jag tror att det bidrog i viss mån i alla fall. Det kändes som det blev en omstart och att man lyssnade mer på oss, säger Erik Blomberg och tillägger:

– Men jag måste också hylla Jonas Claesson. Jag tror han insåg att det inte skulle ge bra valuta för skattebetalarnas pengar, och jag tror även att det spelade viss roll att han är disputerad läkare.

Jonas Claesson själv tonar dock ner sin roll, liksom det faktum att han är läkare.

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län. Foto: Håkan Risberg

– Jag kom tyvärr in ganska sent i processen. Det jag gjorde var att få till en dialog. Läkargruppen upplevde att de inte hade blivit hörda, säger han och fortsätter:

– Jag valde att gå en dag bredvid en distriktsläkare. Då såg jag ganska tydligt att deras önskemål om vad som skulle göra arbetet mer effektivt inte var med i planeringen. Därför valde vi att göra om ritningarna, trots att vi egentligen nästan var klara att sätta spaden i marken.

Erik Blomberg tror även att erfarenheterna från den nybyggda vårdcentralen i Lindesberg och ombyggda vårdcentralen i Kumla bidrog till den sena ändringen. Vårdcentralerna är planerade på ett liknande vis som Skebäcks vårdcentrals ursprungliga ritning.

– Det blev dyrare än förväntat och läkarna är fortfarande inte nöjda. Jag tror det gjorde att regionen tänkte om. Man märkte nog att den gamla modellen och det gamla arbetssättet ändå var ganska smart.

Jonas Claesson ger honom delvis rätt:

– Lindesbergs vårdcentral blev stor och dyr, men ändå inte så bra som vi hade hoppats utifrån patientflödena. I Kumla är det lite delat vad personalen tycker. En del är nöjda medan andra inte är det.

Han påpekar att det alltid krävs kompromisser och svåra avväganden vid nybyggnation. Dels mellan olika gruppers behov och önskemål, dels ekonomiska avvägningar. En annan svårighet är att bygga på ett sätt som både fungerar för de nuvarande arbetssätten, men som samtidigt fungerar för framtidens arbetssätt och behov.

– Det handlar om vad som ska göras och hur lokalerna bäst stödjer det. Nu tror jag att vi har landat i nåt som blir så bra det kan bli när det gäller Skebäcks vårdcentral, säger han.

För att få till en lyckad byggprocess, betonar han vikten av förankring och dialog.

– Vi försöker skapa en bred förankring hos dem som är närmast patienterna för det är där idéerna finns.

I början av året inleddes bygget av nya Skebäcks vårdcentral på parkeringsplatsen utanför den gamla vårdcentralen. 2024 ska den vara färdigbyggd. I en andra etapp ska den gamla vårdcentralen rivas, och ersättas av ett vård- och omsorgsboende.

Läs även:

Tysta rum försvinner när vården bygger nytt

»Jag tror det finns en misstänksamhet från läkarnas sida«

»Skyddsombuden har en nyckelroll«