I dag, torsdag, var det dags för förhör med Paolo Macchiarini vid rättegången i Solna tingsrätt.

– Jag skulle vilja tacka rätten för att ge mig den här chansen att tala ut. Jag har varit tyst i alla dessa år, det är för att mina advokater har sagt åt mig att vara det. Vi anser att den enda domen bör komma från en domstol, och inte utanför en domstol, inledde Macchiarini.

Han klargjorde för rätten att han inte tänkte läsa ur några anteckningar utan skulle berätta fritt utifrån sitt minne om tiden i Sverige och operationerna av de tre patienter han nu är anklagad för att ha misshandlat.

Däremot ville Macchiarini inte på något sätt diskutera rekryteringen till Karolinska, hans cv, forskningsfusk eller frågor som rör hans karaktär:

– Det är inte relevant för det vi diskuterar här.

Paolo Macchiarini gav sedan en kort presentation av sig själv, sin utbildning, sin specialitet och var han varit verksam. Berättelsen görs växelvis på engelska av honom själv och växelvis på svenska av två tolkar.

Han lyfte fram en transplantation med en kvinna som fick en specialpreparerad luftstrupe från en avliden person och som genomfördes av Macchiarini och hans team i Barcelona 2008.

– Det var en vändpunkt, sa Macchiarini som efter det blev inbjuden att tala på en lång rad vetenskapliga konferenser.

Han berättade också om hur han blev approcherad av KI:s rektor och sin första tid i Sverige och på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset och hur hans arbetsfördelning såg ut mellan uppdragen i Sverige, Florens och i Ryssland.

Under sin presentation konstaterade Paolo Machiarini också att mycket i det här målet handlar om medicinska begrepp och olika typer av komplikationer.

– Det kanske är bäst att jag visar, sa han och rullade fram en mindre whiteboardtavla på hjul.

Med ryggen mot åhörarbänkarna stod han vänd mot rätten och ritade upp de övre luftvägarna, bronker och lungor och redogjorde för saker som fistlar, läckage, granulationsbildning.

Därefter fortsatte Paolo Macchiarini med att mer i detalj berätta om var och en av patienterna.

Han inledde med patient nummer ett och höll ett längre anförande om vad som föregick operationerna, patientens tillstånd, hur man resonerat kring ingreppet och vilka kontakter han haft med chefer och andra.

Han reagerade särskilt på att det förts fram att ingreppen utförts utan erforderliga etiska tillstånd. Detta ansvar, menar Macchiarini, låg inte på honom utan på en överordnad.

Macchiarini framhöll att han behöver ha sjukhusets godkännande att kunna bedriva någon form av verksamhet överhuvudtaget. Han vände sig ut mot rätten och åklagarsidan och sa:

– Det jag vill påpeka, och missta er inte, jag kan inte utföra någonting utan mina överordnade.

I morgon, fredag, kommer Paolo Macchiarini fortsätta med sin presentation. Efter det väntar frågor från åklagarsidan.