På onsdag återupptas huvudförhandlingen i rättegången mot Paolo Macchiarini. Dagen ska inledas med försvarets sakframställan och därefter är planen att det ska hållas förhör med Paolo Macchiarini.

Förra veckans tre förhandlingsdagar var helt ägnade åt åklagarens sakframställan. Chefsåklagare Jim Westerberg och seniora åklagaren Karin Lundström-Kron har mycket noggrant gått igenom flera av de rapporter och utredningar som genomförts kring Macchiarini och hans verksamhet.

Det har bland annat handlat om de utredningar om oredlighet i forskning gällande de vetenskapliga artiklar om operationerna som Macchiarini publicerat.

Åklagarsidan har också lyft fram ett särskilt yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Yttrandet från 2016 har inhämtats på begäran av Västerorts åklagarkammare som först höll i förundersökningen.

Yttrandet grundar sig i ett utlåtande av två sakkunniga experter som gått igenom patientjournaler, komplikationer, förutsättningarna för metoden och alternativa behandlingsmetoder för patienterna.

Paolo Macchiarini står åtalad för grov misshandel och för en sådan brottsrubricering krävs att det finns ett uppsåt.

Åklagaren menar att det är tydligt att metoden med syntetiska luftstrupar inte fungerar och att ingreppen, trots allvarliga komplikationer, ändå fortsatt att ske.

Genom att nogsamt gå igenom externa yttranden och utredningar vill åklagaren ge en bild av att Paolo Macchiarini haft insyn och kännedom om komplikationer efter ingrepp men att detta spelats ner och att patienternas tillstånd förskönats i vetenskapliga arbeten.

Till ytterligare stöd för detta har åklagarsidan presenterat en tidslinje som innehåller journalanteckningar och en lång rad mejl mellan Macchiarini och andra läkare, chefer på sjukhuset och myndighetstjänstemän.

Paolo Macchiarini nekar till brott.

Huvudförhandlingen vid Solna tingsrätt väntas pågå i totalt 13 dagar, med den avslutande rättegångsdagen den 23 maj.

Läs mer:

Åklagare: Macchiarinis ingrepp varken sjukvård eller forskning