Fallen av covid-19 i Sverige fortsätter att minska. Men pandemin är inte över och Folkhälsomyndigheten understryker vikten av att ta påfyllnadsdos med vaccin, särskilt för äldre och sköra.

Hittills har 88 procent av alla vuxna i Sverige tagit minst en dos vaccin mot covid-19. Men intresset för att ta en påfyllnadsdos tycks vara lägre. Andelen vuxna i Sverige som tagit tre doser ligger på 64 procent, enligt siffror som Dagens Nyheter tagit fram.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, menar att det finns en risk för att många underskattar de virusvarianter som nu dominerar och att de därför struntar i att ta tredje dosen.

– Virusvarianterna som cirkulerar nu är mildare än de vi hade i fjol, men det beror på att vi har en så hög vaccinationstäckning. Om skyddet minskar kommer smittan att bli allvarligare igen, säger han till DN.

Under vintern smittades många av covid-19 i Sverige och det innebär att många har det skydd som en naturlig infektion ger. Men det skyddet riskerar att försvagas om man inte tar en påfyllnadsdos.

– En naturlig infektion ger normalt ungefär lika bra skydd som en vaccindos, men eftersom vi haft ett skifte av virusvarianter kan skyddet vara sämre. Att ta en påfyllnadsdos inom 3–6 månader är en rimlig intervall, säger Joakim Dillner.

När det gäller vaccinationstäckningen finns samtidigt stora skillnader mellan olika områden inom regionerna.

Ett exempel är Västra Götalandsregionen där 53 procent av invånarna i Göteborg som är 18 år eller äldre har fått tre doser vaccin. Det kan jämföras med Karlsborgs kommun där motsvarande siffra är 76 procent.

Enligt DN har 49 procent av den vuxna befolkningen i Malmö tagit tre doser vaccin, jämfört med 77 procent i Lomma.