Tidigare i år krävde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att Region Norrbotten säkrar att det finns 180 öppna vårdplatser på Sunderby sjukhus utanför Luleå, samt att 90 procent av de akut sjuka patienterna som fått ett beslut om inläggning ska ha fått en vårdplats på en vårdavdelning inom fyra timmar från ankomst till akutmottagningen.

Den 31 maj var sista datum för regionen att fixa det – annars väntar ett vite på 10 miljoner kronor. Men än så länge är det för tidigt att säga om regionen blir tvungen att öppna plånboken, enligt Ivo. Nästan steg för tillsynsmyndigheten är att granska om regionen har klarat kraven eller ej.

Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör i Norrbotten, uppger till Läkartidningen att hennes bedömning är att regionen klarar det första kravet om antal vårdplatser. Men hon tror samtidigt att det kan komma att behövas ännu fler vårdplatser på sjukhuset framöver.

Det är mer tveksamt om regionen kommer att uppnå målet om en vårdplats inom fyra timmar, enligt Anna-Stina Nordmark Nilsson.

– Det är ett framåtsyftande krav, så det visar sig framöver, säger hon.

Hon säger att regionen gjort och ska göra vad de kan för att klara det, men ifrågasätter rimligheten i kravet. Region Norrbotten har försökt hitta goda exempel från andra akutsjukhus i lärande syfte. Men enligt Anna-Stina Nordmark Nilsson har regionen inte hittat något akutsjukhus i Sverige som klarat av att ordna vårdplats inom fyra timmar till 90 procent av de akut sjuka patienterna som behöver inneliggande vård.

Först uppkom oklarheter kring vilket datum kraven skulle vara uppfyllda. Region Norrbotten uppgav nämligen i ett pressmeddelande på tisdagen att regionen hade fått tio extra dagar på sig »vilket ger Region Norrbotten ytterligare tio dagar att arbeta de krav som Ivo ställer på Sunderby sjukhus«.

– Jag är glad över att vi har kunnat komma överens om att vi kan skicka in vårt yttrande lite längre fram än i dag. Det här är ett omfattande arbete som kräver sin tid och trots att vi har arbetat mycket fokuserat med den här frågan under hela våren kommer resultatet bli bättre nu när vi kan arbeta igenom vårt yttrande lite till, sa Anna-Stina Nordmark Nilsson, i pressmeddelandet.

Enligt Ivo har regionen dock inte fått någon förlängd tidsfrist, utan det är fortsatt 31 maj som gäller. Det är inte heller nödvändigt att lämna in något yttrande, uppgav Ivos presschef Adam Alfredsson till Läkartidningen på tisdagskvällen.

Sunderby sjukhus har länge haft problem, särskilt vid på akutmottagningen. Redan 2017 konstaterade Ivo att det fanns allvarliga patientsäkerhetsrisker på sjukhuset, och därefter har bristerna påtalats vid ett flertal tillfällen.

Även Arbetsmiljöverket har flera öppna ärenden på sjukhuset. Förra året gjordes anmälningar till myndigheten om den bristfälliga arbetsmiljön vid tre olika avdelningar på Sunderby sjukhus, enligt SVT Nyheter.

Det gäller akutmottagningen, BB/förlossningsavdelningen och avdelning 45 vid barn- och ungdomspsykiatrin på Sunderby sjukhus. Personalen har bland annat berättat att barn sover på madrasser i samtalsrummet på BUP. Arbetsmiljöverket har i alla tre fallen hotat med vite om inte arbetsmiljön förbättras.

Samtidigt har det nyligen kommit nya larm om den pressande arbetsmiljön och höga arbetsbelastningen från personalen på kirurgkliniken vid Sunderby sjukhus. P4 Norrbotten har tagit del av mejl mellan chefer och anställda på kirurgkliniken som har skickats under maj. Av de framkommer det att personalen mår dåligt, och att det råder brist på vårdplatser och att informationen upplevs som otillräcklig.