I lagrådsremissen »Ökad kontroll i hälso- och sjukvården« föreslår regeringen att regionerna ska skriva särskilda avtal med sina privata vårdgivare. I avtalen ska det framgå hur man säkerställer att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har. Dessutom ska det som avtalats följas upp.

Målet med lagförslaget är att förhindra att personer med privat sjukförsäkring får förtur till vård.

– I dag kan patienter med sjukvårdsförsäkring i vissa fall gå före andra patienter med större behov av vård. Så ska det inte vara. Det här lagförslaget är ett första steg för att komma till rätta med detta, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Enligt regeringen behövs fler åtgärder för att värna behovsprincipen i hälso- och sjukvården. Tidigare i år tillsattes därför en utredning som ska lämna förslag som innebär att vårdgivaren måste välja om man vill bedriva skatte- eller privatfinansierad vård. Den utredningen ska presenteras senast den 30 juni.

Läs mer:

Regeringen vill förbjuda privata försäkringar i offentlig vård