För att utvärdera effekten av kapsaicin
mot kronisk hosta gjordes en randomiserad, dubbelblindad pilotstudie. Foto: Mostphotos

Överkänslighet i luftvägarna som inte beror på allergi är ett problem som blir värre med ökad ålder.

– Den typiska patienten är en kvinna på 55–60 år som besväras av kronisk hosta utan fastställd orsak, säger Eva Millqvist, forskare och allergolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hon är tydlig med att man vid diagno­stiken alltid behöver utesluta annan sjukdom, som lungcancer, astma och KOL. Hur många som är drabbade är okänt, men enligt Eva Millqvist visar internationella kartläggningar att det kan handla om omkring 5 till 10 procent av befolkningen. 

Upprinnelsen till den nu pågående studien, där hon testar kapsaicin i kapslar mot hosta, var att en del patienter vittnade om att deras diet spelade roll.

– De berättade att när de var hemma i Vietnam och åt »mammas mat« med mycket chili, så försvann hostan, för att sedan återkomma då de var tillbaka i Sverige igen, säger Eva Millqvist.

Eva Millqvist Foto: Pontus Fall

Andra patienter försökte aktivt att äta mycket chili, även om det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd.

– De börjar dagen med skivad, extrahet chili på frukostsmörgåsen. Jag har provat att införa detta hemma i min familj, men det fungerade inte, säger hon.  

För att utvärdera effekten av kapsaicin gjorde forskarna en randomiserad, dubbelblindad pilotstudie. Där fick 24 patienter under fyra veckor kapsaicinkapslar och under fyra veckor placebo. 

– Efter verksam behandling minskade retbarheten och problemen med hosta, säger Eva Millqvist.

Studien publi­cerades i Respiratory Medi­cine år 2015.

Även i den nu pågående studien är upplägget att de 45 patienterna under en period får placebo och under en annan period verksam behandling, med en »wash-out«-period däremellan (se ruta för upplägg). För att mäta förekomsten av hosta under de olika perioderna får patienterna även bära en bandspelare som mäter hoststötarna vid fyra tillfällen. 

– Vi samarbetar med forskare vid Imperial College i London som analyserar de avidentifierade banden. Vi får då ett objektivt mått på förekomsten av hosta, säger hon.

Alla deltagarna är inne i studien, och det sista läkarbesöket, efter den andra perioden under fyra veckor med kapslar (aktiva eller placebo), är inbokat till den 28 juni. 

– Vi har hjälp av duktiga statistiker och hoppas kunna ha data efter sommaren. Det ska bli väldigt spännande att se hur det ser ut, säger Eva Millqvist.

I juli 2020 släppte organisationen Europan Respiratory Society riktlinjer för behandling av kronisk hosta, vilka publicerades i European Respiratory Journal. De slår fast att man ska försöka identifiera behandlingsbara komponenter, exempelvis om patienten lider av reflux.

– Men det förskrivs mycket protonpumpshämmare i onödan. När jag föreläser är mitt budskap att man får testa och utvärdera. Blir inte hostan bättre efter en månad eller max två så sätt ut och pröva något annat, säger Eva Millqvist, och lägger till:

– Men jag förstår frustrationen i vården, man vill ju hjälpa dessa patienter, men man har så få verktyg.

Skulle kapsaicin visa sig ha effekt ser Eva Millqvist för sig att försöka behandla även en ny grupp: patienter med post-covid. I en metaanalys av 33 studier som publicerades i European Journal of Internal Medicine 2021 framgår att långdragen hosta var ett vanligt kvarstående symtom.

– Får vi bra resultat i den nu pågående studien vore det kul att göra en studie också på denna nya patientgrupp, säger Eva Millqvist.

 

Studieupplägg 

  • Sammanlagt 45 patienter med kronisk hosta, men utan annan allvarlig sjukdom, ingår. Studien är randomiserad och dubbelblindad.
  • Hypotesen är att kapsaicin kan nedreglera kapsaicinreceptorn TRPV1 i luftvägarna och hämma reflexer som ger upphov till retning och hosta. 
  • Under de inledande fyra veckorna får deltagarna äta antingen placebo eller kapsaicin i kapslar om 0,4 mg (vid intag på detta vis är kapsaicin smaklöst) – två kapslar om dagen i två veckor och sedan fyra om dagen i två veckor, för att gradvis öka toleransen. Under två veckor därefter äter de inga kapslar, och sedan kapslar igen under fyra veckor. 
  • Vid läkarbesök testas lungfunktionen samt hostkänsligheten för inandat kapsaicin. Dessutom mäts smärtkänslighet och bröstkorgsrörlighet, och deltagarna fyller i symtomformulär. 
  • Utfallet mäts dels via enkäter där patienterna skattar symtom, dels objektivt med hjälp av inspelade hoststötar. De spelas in under fyra tillfällen, 24 timmar per gång.  

Nytt läkemedel mot kronisk hosta godkänt 

  • I dag finns ett nytt läkemedel mot kronisk hosta godkänt i Japan. Merck Sharp & Dohme har utvecklat ett nytt hostläkemedel, en selektiv P2X3-receptorantagonist som marknadsförs under namnet Lyfnua (gefapixant) och ges som tabletter. 
  • Det godkändes i Japan i år, och MSD har ansökt om godkännande i EU och USA. 
  • Ursprungligen utvecklades läkemedlet mot smärta, men visade sig ha hostdämpande effekt.

Länkar till de tre studierna:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611114003898

https://erj.ersjournals.com/content/55/1/1901136

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34167876/