Under coronapandemin lämnade ockupanterna entrén till Sollefteå sjukhus och fortsatte i stället protestera mot neddragningarna på sjukhuset genom en digital aktion.

Men den här veckan återvände de till sjukhusentrén, och uppger att de tänker stanna så länge det finns ett nedläggningshot mot Sollefteå sjukhus.

– Vi har framfört våra krav till regionen för att avbryta ockupationen men inte fått något svar så då fortsätter vi att ockupera sjukhuset, säger Carina Hellström som är en av initiativtagarna till SVT Nyheter Västernorrland.

Regiondirektör Åsa Bellander är inte glad åt att se ockupanterna igen. »Regionfullmäktiges beslut om ordningsregler är det som vi arbetar utifrån. Den som inte respekterar ordningsreglerna kommer vi vänligen men bestämt att avvisa från lokalen«, uppger hon till SVT.

Ockupanterna har svarat att de inte tänker flytta på sig. Men Åsa Bellander har i sin tur uppgett att regionledningen kommer att begära hjälp från polisen om de vägrar.

– För oss är det viktigt att patienter ska kunna röra sig i sjukhusmiljön på ett integritetssäkert sätt. Därför har vi förbjudit kampanjarbete och andra aktiviteter som kan störa patienterna, säger hon till SVT Nyheter Västernorrland.

Ockupationen inleddes i början av 2017, när BB och den slutna kvinnosjukvården stängdes vid Sollefteå sjukhus. Då hade redan den akuta kirurgin och ortopedin flyttats till andra sjukhus. Protesten handlar inte bara om BB, utan om nedmonteringen av akutsjukvården i sin helhet.

Ockupationen är känslig och regionledningen har länge velat ha bort ockupanterna. Personal på Sollefteå sjukhus har även tidigare förbjudits att bära knappar på sina sjukhuskläder till stöd för ockupationen.