Sedan årsskiftet har samtliga anställda i Region Dalarna behövt visa upp vaccinationsbevis gällande covid-19. Personer som inte vill eller kan visa upp ett giltigt sådant kan förflyttas eller omplaceras, efter ett beslut i regionstyrelsen. Kravet har gällt även vid nyanställningar, praktik och andra uppdrag. Efter att pandemin under våren gått in i en ny fas har dock röster höjts för att få till förändrade regler.

– För HR-sidan har det här kravet inneburit stora problem när det gäller bemanning, planering och rekrytering. I och med att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom bad den politiska ledningen oss på rättsavdelningen att se över om vi kan upphäva vissa delar av kravet och lätta på trycket, säger regionjurist Lena Jönsson.

Tillförordnad smittskyddsläkare Helena Ernlund har bidragit med medicinskt underlag inför utredningen. Själv har hon ingen åsikt i vaccinationskravets vara eller icke-vara, utan betonar att det är politikernas beslut.

– Vi håller oss till att bedöma det epidemiologiska läget och rekommendera utifrån det. Sedan tycker vi självklart att det är jätteviktigt att man tar de doser som rekommenderas, i synnerhet om man är vård- och omsorgspersonal.

Helena Ernlund menar dock att utvecklingen sedan i höstas gjort att regionens budskap spretat.

– När vi började diskutera vaccinkravet i höstas var det ju deltavarianten som dominerade och där såg man att två vaccindoser skyddade mot smittspridning. Men med omikron såg man inte samma effekt. Så det blev komplicerat när vi på smittskyddsenheten gick ut med rekommendationen att det krävdes tre doser för att skydda mot smittspridning, medan kravet från politikerna gällt två doser.

Anser du att kravet har spelat ut sin roll i det här läget?

– Ja, det får man väl säga att det har. Två doser skyddar ju inte mot smittspridning.

I stället anser smittskyddsenheten att en mer effektiv metod för att minska smittspridningen är att personal som har tagit färre än tre vaccindoser genomgår antigentestning inför varje arbetspass samt använder munskydd.

Frågan kommer nu tas upp i regionstyrelsen den 30 maj. Enligt regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M), ser det ut som att regionen kommer att behålla sitt krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid nyanställningar och liknande, men att det däremot slopas för redan anställda.

– Men min grundinställning är att om man är legitimerad i ett vårdyrke, där vetenskap och evidens ligger bakom, då är det underligt om man som personal inte tycker att det är viktigt att vaccinera sig, säger han.

Enligt Lena Jönsson kommer det också finnas möjlighet att snabbt återinföra kravet om smittläget förändras.

– Vi har en beredskap för att snabbt gå till beslut om vi skulle få en mutation som gör att vi behöver återinföra en del restriktioner, säger hon.

Hittills har runt 130 ovaccinerade medarbetare i regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning identifierats. Inga av dessa har omplacerats, men däremot har det förekommit att personal fått förändrade arbetsuppgifter eller förflyttats tillfälligt, enligt uppgifter från personalenheten.

Kravet på de anställda har fått kritik från bland annat Läkarförbundet, som förklarade sig oenigt med arbetsgivarna i de centrala förhandlingarna i höstas. Ett hundratal personer överklagade också kravet med hänvisning till att det rör sig om ett påtvingat kroppsligt ingrepp, men förvaltningsrätten valde att gå på regionens linje.

Läs också:
Dalarna inför krav på vaccinationsbevis för alla anställda

Rätten går på Dalarnas linje – vaccinkrav bröt inte mot lagen