Den ovanliga domen föll i tisdags i Uddevalla tingsrätt. Att läkare åtalas och döms för felbehandlingar är sällsynt.

Bakgrunden är ett dödsfall som inträffade i februari 2019. Fyra dagar tidigare hade den äldre kvinnliga patienten skrivits ut efter en några dagar lång sjukhusvistelse på en medicinklinik, där det bland annat konstaterats att hon hade influensa, högt blodtryck och låga kaliumvärden om 2,3 millimol per liter.

När patienten skrevs ut hade hon normala kaliumvärden. Hon fick med sig ett recept på ett kaliumläkemedel på 750 mg, med instruktionen att ta 10 tabletter tre gånger dagligen. Det var en kaliumdos som flera gånger översteg den som gavs när hon var inneliggande på medicinavdelningen.

En underläkare gjorde förskrivningen i samråd med en specialist i internmedicin, som arbetade som stafettläkare på sjukhuset och hade överläkaransvar. Den höga dosen ifrågasattes både av en sjuksköterska på avdelningen och en farmaceut, i samband med att patienten hämtade ut läkemedlet. Bägge kontaktade underläkaren, som trots det stod fast vid ordinationen.

Vid obduktionen har det inte med säkerhet kunnat fastslås vad som orsakade patientens död, men flera medicinska experter har sagt att hon sannolikt förgiftades av den höga kaliumdosen.

Patientens make polisanmälde läkarna. Den inledande rättsliga utredningen lades ner, men efter att maken överklagat beslutet återupptogs fallet och läkarna åtalades tidigare i år för vållande till annans död. Enligt åklagaren begick de båda läkarna gärningen av oaktsamhet och följde inte vetenskap och beprövad erfarenhet.

I tisdags kom avgörandet i Uddevalla tingsrätt: Specialistläkaren döms för vållande till annans död. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter på totalt 50 000 kronor.

Båda läkarna förnekar brott. Försvaret har påtalat att det finns frågetecken kring patientens död. Men enligt tingsrätten är det ställt bortom rimligt tvivel att patienten förgiftats och dött av kaliumläkemedlet samt att ordinationen inte följt medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Som specialist i internmedicin borde läkaren ha insett riskerna med kaliumdoseringen, menar rätten.

Underläkaren frikänns däremot eftersom hon på grund av sin bristande erfarenhet inte kunde anses straffbart oaktsam i sitt agerande, enligt tingsrätten. En annan förmildrande omständighet var att hon hade rådgjort flera gånger med överläkaren. Underläkaren hade nyligen fått sin legitimation, hade bara arbetat på sjukhuset ett par månader när händelsen inträffade och uppgav att hon litat på överläkarens bedömning.

Specialistläkaren har beskrivit arbetsbelastningen som ohållbar. Vid det aktuella tillfället tjänstgjorde han på dubbla enheter på grund av en schemamiss och hade även medicinbakjour vissa av dagarna. En överläkare på sjukhuset vittnade också om den pressade situationen för stafettläkaren. Tingsrätten ifrågasätter inte att läkaren hade en »fruktansvärd arbetssituation som fullt möjligt påverkade hans behandling av XX«, men uppger samtidigt att det inte fråntar läkaren hans personliga ansvar.

Tingsrätten var inte enig om domslutet. En nämndeman ville frikänna båda läkarna eftersom hon ansåg att det inte var tillräckligt klargjort att det var den höga kaliumdosen som orsakade patientens död.

Åklagaren James von Reis säger till SVT Nyheter att han är nöjd med den fällande domen.

– Det är väldigt ovanligt att läkare blir åtalade för slarv i utövningen av sitt yrke, men i extrema undantagsfall – när slarvet är tillräckligt graverande –  får de räkna med domstolsprövning.

För två år sedan riktade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritik mot både överläkaren och underläkaren för att ordinationen »inte var sakkunnig och omsorgsfull«.

NU-sjukvården gjorde även en analys efter dödsfallet 2019. Slutsatsen var att den ordinerade dosen sannolikt bidrog till dödsfallet. Flera brister konstaterades. Bland annat dålig bemanning, överbelastning, bristande kunskap och dålig handledning.

Chefläkaren för NU-sjukvården Olof Ekre berättar för SVT Nyheter att man efter händelsen har arbetat med att stärka läkarbemanningen och förbättra kommunikationen mellan läkarna.

– En ordination måste vara väldigt tydlig och exakt och ska inte kunna misstolkas, säger han.

Läkarförbundet har valt avböja att kommentera domen med hänvisning till att det är ett straffrättsligt ärende.

Läs också:
Två läkare åtalas för vållande till annans död