I dag, onsdag, var tanken att huvudförhandlingen i rättegången mot Paolo Macchiarini skulle fortsätta i Solna tingsrätt. Planen var att försvaret skulle hålla sin sakframställan och att Paolo Macchiarini därefter skulle höras i rätten. Men så blir det inte.

Efter en kortare överläggning meddelade tingsrätten att det föreligger hinder mot att fortsätta förhandlingen i dag. I stället är planen att huvudförhandlingen ska fortsätta i morgon, torsdag.

Bakgrunden till det beslutet är att åklagarna efter en fråga från tingsätten skickat i ett förtydligande gällande andrahandsyrkandet.

Paolo Macchiarini står åtalad för grov misshandel, men i andra hand yrkar åklagaren på att han ska bedömas som skyldig till vållande till kroppsskada. Detta eftersom åklagaren anser att Macchiarini av oaktsamhet vållat patienterna kroppsskador.

I förtydligandet som skickades in till tingsrätten i måndags har åklagarna gjort en mer utförlig beskrivning av vad oaktsamheten består i.

Enligt åklagaren har Paolo Macchiarini varit medvetet oaktsam och därmed likgiltig till risken för de effekter som ingreppen ledde till.

Åklagaren anser också att Macchiarini varit oaktsam genom att utföra ingreppen trots att det saknats stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet och trots att ingreppen inte kunde motiveras med så kallad vitalindikation eller liknade livshotande tillstånd.

För den första av de tre patienterna menar åklagaren att Macchiarini varit oaktsam genom att han utfört ingreppet trots att han inte kunnat förutse utfallet eftersom den aktuella metoden tidigare inte skett varken på djur eller människa.

När det gäller de andra två patienterna menar åklagarna också att Macchiarini haft vetskap om de komplikationer som ingreppen gav upphov till. Därmed, anser åklagarna, har Macchiarini haft insikt om de överhängande risker för allvarlig skada och svårt lidande som patienterna kunde komma att drabbas av.

Enligt åklagarna är brotten att bedöma som grova eftersom de inneburit ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

Försvarsadvokat Björn Hurtig. Foto: Joakim Andersson

Åklagarsidans förtydligande av gärningspåståendet fick Paolo Macchiarinis försvarare Björn Hurtig att invända. I en skrivelse till tingsrätten menade han att det förelåg hinder mot att fortsätta huvudförhandlingen i veckan.

Enligt Björn Hurtig har förutsättningarna för huvudförhandlingen ändrats. Detta inte minst eftersom försvaret inte har förberett sig på den mer preciserade gärningsbeskrivning som åklagarna nu fört fram.

Dessutom framhöll Björn Hurtig att Paolo Macchiarini först i dag fått ta del av vad som läggs honom till last på engelska.

– Då gör vi gällande att under de här förhållandena så måste, menar vi, Paolo Macchiarini få skälig tid att förbereda sig, sa Björn Hurtig i rätten.

Tingsrätten gick alltså på försvarets linje om att det föreligger hinder mot fortsatt huvudförhandling.

Senior åklagare Karin Lundström-Kron sa så här till Läkartidningen efter tingsrättens besked:

– Att vi gör justeringar i gärningsbeskrivningar är ingenting konstigt och jag kan tycka att det inte fanns några nyheter i vår gärningsbeskrivning. Jag tycker att vi hade kunnat fortsätta i dag och det har ju varit vår inställning.

Karin Lundström-Kron fortsatte:

– Men jag respekterar tingsrättens beslut och jag tycker det är bra att Paolo Macchiarini får den tid han anser sig behöva för att förbereda sig.

Paolo Macchiarini nekar till brottsanklagelserna.