Utredaren Peter Asplund får nu i uppdrag att analysera området och ge förslag på hur man kan skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar – och särskilt då företagsinitierade läkemedelsprövningar.

I ett pressmeddelande säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S):

– För att skapa en modern och innovativ hälso- och sjukvård i världsklass behövs tidig tillgång till nya behandlingsmetoder. Här är kliniska prövningar en viktig del. Utredningen ska synliggöra varför dessa har minskat över tid och ta fram förslag för att underlätta för företag inom hälsa och life science att växa.

Uppdraget ska redovisas senast i mitten av mars nästa år.