Regionstyrelsen i Västerbotten beslutade i december att införa visselblåsartjänsten. Den ska göra att anställda, tidigare anställda, praktikanter och andra personer med insyn i regionens verksamhet kan anmäla missförhållanden anonymt.

En handläggargrupp med kunskap om bland annat juridik och arbetsgivarfrågor gör en bedömning om de inkomna ärendena faller under definitionen för visselblåsande. De fall som gör det, utreds av gruppen. Andra ärenden skickas till den instans de berör.

– Detta är ett sätt för regionen att öka invånarnas möjlighet till insyn. Det är viktigt för en organisation som hanterar skattemedel att vara transparent och visa att pengarna inte används på något felaktigt sätt. Alla oegentligheter kan nu enkelt och smidigt anmälas så att vi får kännedom om den och kan utreda misstanken, säger regiondirektör Tommy Svensson i ett pressmeddelande.

Sedan i december finns en lag om att alla verksamheter som har fler än 50 anställda ska ha en visselblåsarfunktion för rapportering av missförhållanden. Det gäller både offentlig verksamhet och privat. Lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv från 2019.

Enligt visselblåsarlagen ska en sådan funktion vara inrättad den 17 juli i år. Medelstora företag har dock längre tid på sig, fram till den 17 december 2023.

I en kartläggning som Läkartidningen gjorde i augusti, var det åtta regioner som hade en visselblåsartjänst på plats, medan ytterligare sju regioner hade en tjänst på gång. Övriga, däribland Västerbotten, hade då inte fattat beslut i frågan.

Läs även:

Många regioner saknar funktion för visselblåsare – kan snart bli lag