Granskningen ska undersöka hur effektivt det nationella smittskyddet fungerar över tid. Riksrevisionen ska undersöka hur smittskyddet fungerar både i normalläge och krisläge.

Riksrevisionen kommer fokusera på Folkhälsomyndighetens ansvar att samordna det nationella smittskyddet och regeringens styrning av myndigheter på området. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2023.

Att man valt att granska just smittskyddet beror på att flera tidigare granskningar, liksom Coronakommissionens rapport, har visat att ansvarsfördelning mellan de nationella och regionala myndigheterna är otydlig.

– Pandemin har visat hur viktigt det är att Sverige har ett väl fungerande smittskyddsarbete som snabbt kan skalas upp. Granskningen ska bidra till att arbetet på statlig nivå kan förbättras så att det finns ett gott skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar, säger riksrevisor Helena Lindberg, i ett pressmeddelande.

I dag är det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att följa det epidemiologiska läget för infektionssjukdomar, ha en beredskap för utbrott, samordna smittskyddet på nationell nivå och se till att det finns ett effektivt smittskydd.

Men det operativa ansvaret att planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet och samordning på lokal och regional nivå ligger på regionerna, via smittskyddsläkarna.