Coronapandemin har gjort att vårdköerna vuxit sig allt längre och Läkartidningen har tidigare rapporterat om olika modeller för att kapa köerna. För Sahlgrenska universitetssjukhusets del har det hittills handlat om exempelvis ett mobilt operationsteam som utnyttjat tomma operationssalar. Sedan några månader tillbaka satsar sjukhuset också på extra mottagningar och operationer på kvällar och helger där personal frivilligt hoppar in. Enligt ett pressmeddelande har det gjort att Sahlgrenska numera nästan är tillbaka till den situation man hade före pandemin. Före pandemin hade drygt 5 000 patienter väntat över 90 dagar på operation eller behandling, i månadsskiftet mars-april var motsvarande siffra knappt 6 000.

– Antalet väntande är fortsatt besvärande många, men sjukhuset börjar närma sig samma nivåer som innan pandemin. Även om det inte rör sig om akuta operationer innebär det i många fall ett lidande för patienten så därför kraftsamlar vi och gör vårt yttersta för att kunna erbjuda vård till de patienter som fått stå tillbaka för pandemin, säger Anna Elander, en av de ansvariga för kökortningsprojektet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i pressmeddelandet.

Ingrid Stubelius, Västra Götalands läkarförening. Foto: Rickard Kilström

Men Västra Götalands läkarförenings sektion SU jublar inte helhjärtat.

– Det blir dubbla känslor inför sådana här insatser. Många personalgrupper har ett stort behov av återhämtning efter pandemin, samtidigt som många känner en väldig lojalitet mot patienterna och därför är beredda att ställa upp, säger vice ordförande Ingrid Stubelius.

Facket betonar därför för cheferna att kökortningsinitativen verkligen måste vara frivilliga och vill också att de extra jobbtimmarna sprids ut över så många medarbetare som möjligt, för att det inte ska slita för hårt på personalen.

– Det är viktigt att komma ihåg att pandemin visserligen förvärrade situationen, men att den här köproblematiken fanns sedan tidigare. Det handlar i grunden om personalbrist och de problemen löser man inte genom att låta dem som är i tjänst arbeta ännu mer.

Hon känner också en viss oro över att den här typen av insatser ska bli lätta att ta till nästa gång köerna växer.

– Det blir i längden problematiskt om medarbetarna känner att de förväntas arbeta mer än sin heltid, säger Ingrid Stubelius.

Läs också: Kökortningsprojekt ger resultat på flera håll i landet