Patienterna har flytt från Ukraina till Moldavien och därefter förts till Sverige och Sahlgrenska universitetssjukhuset med en luftburen sjuktransport.

– Västra Götalandsregionen har ett nationellt uppdrag att ta emot patienter från Ukraina och Sahlgrenska universitetssjukhuset fick för en tid sedan erbjudande om att ta emot tre patienter som nu har anlänt. Transporten och mottagandet har gått bra, säger Per Albertsson, medicinsk beslutfattare i Särskild organisation Ukraina i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Patienterna beskrivs vara i behov av sjukhusvård som inte längre kan ges i Ukraina på grund av Rysslands invasion.

De tre patienterna, som kom i går från Moldavien, hämtades av ett intensivvårdsteam i en flygambulans från Karolinska universitetssjukhuset och fördes sedan vidare till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Patienterna får vård på samma villkor som asylsökande efter att de har registrerats och fått uppehållstillstånd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, enligt Västra Götalandsregionen.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har även enstaka patienter som evakuerats från Polen fått vård på Karolinska universitetssjukhuset.

Läs mer:

Trög start för evakueringsinsats

Första evakueringen: Ukrainska patienter vårdas på Karolinska