Två år i rad har SOM-institutet vid Göteborgs universitet frågat cirka 2 000 svenskar om ansvaret för sjukvården ska föras över från regionerna till staten.

2020 uppgav 65 procent av de tillfrågade att det är ett mycket eller ganska bra förslag.

Nu har Svenska Dagbladet fått resultatet för 2021 års mätning. Den visar att stödet för ett förstatligande av sjukvården har ökat. 70 procent anser att ett förstatligande av vården är bra medan 10 procent svarar att det är ett mycket eller ganska dåligt förslag.

– Det finns en bred entusiasm för att förstatliga sjukvården, en majoritet från vänster till höger och den är allra störst på vänstersidan, där fyra av fem tycker att det är bra. Lägst är stödet faktiskt bland dem som placerar sig som ideologisk klart till höger. Men Kristdemokraterna har förstått att de hittat en fråga där de har många väljare med sig, säger Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet till Svenska Dagbladet.

Trots väljarstödet för ett förstatligande av sjukvården har endast ett riksdagsparti, Kristdemokraterna, tydligt lagt fram ett sådant förslag.

För ganska precis ett år sedan gick Kristdemokraterna ut med beskedet att ett förstatligande av sjukvården ska utredas om partiet får regeringsmakten efter valet.

Det övergripande syftet med att förstatliga vården är enligt KD att komma tillrätta med bristande tillgänglighet och ojämlik vård.

Partiets förslag är att ansvaret för sjukvården ska lyftas bort från landets 21 regioner till sex statligt styrda sjukvårdsregioner. Dessa sjukvårdsregioner ska baseras på de sex geografiska sjukvårdsregioner som finns i dag.

Enligt Kristdemokraterna innebär det att varje sådan statligt styrd sjukvårdsregion får ett universitetssjukhus och ett befolkningsunderlag som tillåter att vården bedrivs effektivt och med hög kvalitet.

Läkarförbundet har länge förespråkat ökad statlig styrning av vården och såg positivt på Kristdemokraternas utspel.

– Sverige behöver en utredning med sikte på en tydligare statlig styrning av sjukvården. Läkarförbundet välkomnar därför KD:s initiativ. Pandemin har gjort det tydligt att det är hög tid att se över ansvaret för hälso- och sjukvården. Vi ser att många regioner har mycket svårt att klara sitt ansvar för vården och att nuvarande ansvarsfördelning leder till en ojämlik vård, sa förbundsordförande Sofia Rydgren Stale i ett pressmeddelande förra året.

Läs också:

KD: Låt sex statligt styrda regioner ta över ansvaret för vården