Innan förändringen var intensivvårdsambulansen i Region Skåne upphandlad. Då försåg ett företag transporterna med utrustning och personal. Men för några år sedan beslutade Region Skåne att överta intensivvårdstransporterna i egen regi, och sedan maj förra året har verksamheten drivits av regionen.

Problemet är att förvaltningen Medicinsk service, som förser transporterna med ambulans, inte tillhandahåller Iva-personal. Och då måste sjukhusen själva avvara läkare som åker med transporterna. Det innebär att läkare antingen tas från sina andra arbetsuppgifter, eller så tillfrågas läkare som egentligen är lediga.

– Som alltid löser vi uppgiften. Vi är ju tvungna att göra det. Men det är en ytterligare stress och arbetsbörda som kommer lite oförberett när man skulle behöva återhämta sig, sa Andreas Lagström, medicinskt ansvarig läkare på Iva i Ystad, i en artikel i Läkartidningen i februari.

Då sa också Anders Rehn, verksamhetschef inom intensiv och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus, att den troligaste lösningen var en regional jourlinje. Och det har också kommit att bli den främsta kandidaten, åtminstone som en temporär lösning.

Nu uppger Anders Rehn för Läkartidningen att en tillfällig lösning är planerad till hösten. Han påpekar att arbetet pågår intensivt just nu, men att det berör flera förvaltningar och att det »kvarstår flera svårigheter att lösa«.

Planen går ut på att en tillfällig regiongemensam jourlinje inrättas, vilket Sveriges Radio P4 Malmöhus var först att berätta om.

– Även om det finns pengar, finns inte alltid personer. Och alla läkare har varit rätt trötta efter coviden, särskilt inom intensivvården. Så det är inte helt lätt att starta en ny jourlinje heller, säger Anders Rehn till P4.

Lösningen skulle innebära att ett team med läkare och sjuksköterska står redo för transporter, men också fungerar som stöd för ambulanspersonal i kritiska situationer. Den dubbla funktionen menar Anders Rehn skulle gynna regionen.

Men förhandlingarna pågår fortfarande; intensivvården och ambulansverksamheten har inte kommit överens om hur det ska fungera.

– En förutsättning är att vi vill samma sak och kan jobba tillsammans på en olycksplats i så fall. Där är vi inte i dag, säger Anders Rehn.

 

Läs även:

Nytt system för Iva-transporter sätter extra press på läkare i Skåne