Inspektionen för vård och omsorg ska genomföra en tillsyn av regionernas katastrofmedicinska beredskap, samtidigt som Socialstyrelsen ska stärka vårdens beredskap och identifiera vilka läkemedel som behövs vid kris. Det är bara två exempel på regeringsuppdrag som getts till myndigheter på sista tiden. Marie Morell (M), ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, kallade uppdragsströmmen för en »vårflod« under Chefsföreningens temadag om myndigheters samverkan under tisdagen.

– Det är väldigt lätt att hamna i detaljerna och glömma bort syftet. Där tror jag att vi är med den flod av uppdrag som kommer just nu. De krockar ganska ofta med något som redan är påbörjat någon annanstans eller med något som någon annan redan gör.

Hon säger att hon fått signaler även från myndighetshåll om att man nått en gräns.

– Vad jag förstår börjar det bli övermäktigt även hos en del myndigheter med alla dessa uppdrag.

SKR har därför påbörjat en kartläggning över olika statliga uppdrag för att få en överblick. Enligt Marie Morell vill regeringen visa handlingskraft med alla initiativ, men missar ibland att lyssna in regionernas perspektiv.

– Man har inte kollat med regionerna om uppdragen kommer att funka, eller om de stämmer överens med det verkliga problemet, utan de bara dimper ner i knät på många av oss.

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, spann vidare på den tråden.

– Vi sitter och försöker snurra runt uppdrag och hinner inte göra egeninitierade uppdrag. Vi kämpar mycket för att karva ut luft i systemet så att vi ska kunna ta oss an fler frågor än bara de som regeringen tycker är viktigast.

Han skulle gärna vilja se en större diskussion om prioriteringar, att ibland »göra lite mindre för att lite mer ska hända«, säger han.

– Vi följer upp riktade statliga satsningar som går ut i vården och ibland är omöjliga att realisera, fastän det finns jättetydliga mål från patienternas sida, säger Jean-Luc af Geijerstam.