Nyligen blev det nya regiongemensamma avtalet för upphandling av bemanningspersonal klart. Tanken med det gemensamma avtalet, som tagits fram av landets regioner med stöd av Sveriges Kommuner och regioner (SKR), är att ha enhetliga kriterier och ersättningar i hela landet.

Läkarförbundet har varit kritiskt till delen i avtalet som rör karenstiden. Den är på 12 månader och innebär alltså att en läkare eller sjuksköterska som varit anställd i en region måste vänta i ett år för att kunna hyras in till samma region.

Nu får Läkarförbundet medhåll i kritiken av Marie Morell (M), ordförande i SKR:s hälso- och sjukvårdsdelegation.

Utöver uppdraget på SKR är hon oppositionsråd i Region Östergötland. Tidigare i veckan fick Moderaterna och Kristdemokraterna med sig övriga oppositionen på ett beslut i regionstyrelsen om högre OB-tillägg och kortare karenstid för vårdpersonal som går till bemanningsföretag, rapporterar Corren.

– Det är självklart inte bra att vi måste använda bemanningsföretag, men nu behöver vi alla medarbetare vi kan få. Jag säger inte att vi ska ta bort karenstiden helt, men ett år är orimligt lång tid, säger hon till tidningen.

Samtidigt pekar hon på att den kortade karenstiden inte kan komma på plats förrän om några år eftersom regionen nu »sitter fast« med det regiongemensamma avtalet.

Men att ordföranden i SKR:s sjukvårdsdelegation inte kan stå bakom det regiongemensamma avtalet är inget konstigt, uppger hon för Dagens Medicin.

– Nä, det är regioner i samverkan som har gjort det här, sedan har en tjänsteman på SKR varit behjälplig. Det här är inget beslut som har ställts under någon politisk prövning någonstans, möjligtvis i någon region, men inte i SKR, säger Marie Morell till tidningen.

Läs mer:

Nytt avtal klart för gemensam upphandling av hyrpersonal

Norrbottens läkare varnar för ny upphandling av vårdpersonal

SKR vill införa ett års karenstid för hyrpersonal – möter hård kritik