I slutet av april valde riksdagen att rikta flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen, som Läkartidningen tidigare har rapporterat. Ett önskemål var att se över frågan om att införa krav på, och rätt till, kontinuerlig fortbildning för anställda inom vård och omsorg.

Även om regeringen inte är bunden att agera enligt ett tillkännagivande är det praxis att följa riksdagens vilja. Nu kräver Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet att regeringen agerar. I ett brev till socialminister Lena Hallengren (S) skriver Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén att läkare visserligen har ett eget ansvar för sin fortbildning, men att vårdgivaren måste göra det möjligt genom att skjuta till tid och resurser. De noterar dessutom att flera statliga utredningar har föreslagit tydligare reglering kring fortbildning utan att regeringen gått vidare med förslagen.

– Därför uppmanar vi nu regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar kan förtydligas i nuvarande ledningsföreskrifter. Vi vill dessutom att regeringen ger Ivo i uppdrag att utreda hur tillsynen kan stärkas, säger Tobias Alfvén i ett pressmeddelande.

Eftersom det inte står något uttryckligt om fortbildning i vare sig lag eller föreskrift kan inte Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) utöva tillsyn när det gäller fortbildning – vilket i praktiken innebär att vårdgivare kan strunta i att möjliggöra kontinuerlig fortbildning utan att riskera kritik från Ivo, menar Sofia Rydgren Stale.

Hon hänvisar också till Läkarförbundets fortbildningsenkät som visat hur läkares tid för extern fortbildning har krympt sedan 2004.

– I vissa regioner och inom vissa specialiteter är fortbildningen som läkarna får nere på oacceptabelt låga nivåer. Regeringen menar att arbetsgivarna har ett ansvar, men när ansvaret inte är tydligt reglerat är det enkelt för arbetsgivarna att smita undan, säger hon.

Läs också: Riksdagen vill se krav på fortbildning för vårdpersonal – välkomnas av SLF