»Vi följer frågan noga, men vi bedömer att det fortfarande behövs mer kunskap«, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen

I en rapport om framtidens cancerscree­ning som publicerades 2019 pekade Socialstyrelsen ut två nationella screeningprogram som skulle kunna vara aktuella att införa inom fem år: prostatacancer och lungcancer.

När det gäller lungcancer så var bakgrunden bland annat att resultaten från den så kallade Nelsonstudien, som genomfördes i Belgien och Nederländerna, presenterats på en kongress 2018. Enligt resultaten minskade dödsfallen i lungcancer med 25 procent när lungorna hos storrökare regelbundet undersöktes med datortomografi.

I rapporten 2019 flaggade Socialstyrelsen för att avvakta med vidare utredning tills resultaten från studien publicerats vetenskapligt. 

Nu har det gått mer än två år sedan de publicerades i New England Journal of Medicine, men enligt Mattias Fredricson är det fortfarande inte aktuellt att sätta bollen i rullning. 

– Vi följer frågan noga, men vi bedömer att det fortfarande behövs mer kunskap innan vi fullt ut kan pröva ett eventuellt screeningprogram för lungcancer i Sverige. Vi ifrågasätter inte att det är en allvarlig sjukdom, men vi måste veta mer innan vi kan bedöma hur effektivt ett screeningprogram skulle vara. 

Hur stort är trycket från professionen?

– Stort. Vi är väldigt uppvaktade av olika grupper.

Mattias Fredricson påpekar att all annan nationell screening som vi har i dag är helt populationsbaserad.

– Men här handlar det inte om barn, kvinnor eller män av en viss ålder, utan om en avgränsad riskgrupp i form av rökare. Hur når man ut till dem? Och hur vet man att de kommer att delta och i så fall i vilken omfattning? Det tror vi att vi behöver veta mer om, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att vi inte går in och gör en prövning av ett screeningprogram om vi redan på förhand tror att någon av förutsättningarna inte finns på plats. Det är oansvarigt att göra så, tycker jag.

Nu står Region Stockholm redo att testa lungcancerscreening i en pilotstudie. Hur ser du på det?

– Väldigt positivt. Det är jättebra att man gör studier som ökar vår kunskap. Då får vi hela tiden bättre förutsättningar att göra bra bedömningar av nationella screeningprogram.