Som Läkartidningen berättat har Västra Götalandsregionen och Region Skåne dragit i gång var sitt pilotprojekt där 50-åriga män erbjuds organiserad prostatacancertestning.

Nu får alltså även män i Region Stockholm och Region Gotland samma möjlighet.

Från och med slutet av maj kommer alla män som fyller 50 under 2022 till 2024 – och är folkbokförda i regionerna – successivt att erbjudas att lämna ett blodprov för PSA-analys.

De som har förhöjt värde erbjuds en magnetkameraundersökning, där enbart ett avvikande svar leder till vävnadsprovtagning hos urolog. Samtliga män i studien kommer att kallas till regelbunden uppföljning med olika årsintervall beroende på utredningsresultatet.

Enligt Lisa Jelf Eneqvist, verksamhetsutvecklare vid RCC Stockholm Gotland och projektledare, kommer först ett brev med information att skickas ut – och två veckor senare ett erbjudande om att delta.

– Det är bra att upptäcka och behandla cancer tidigt. Men eftersom det finns en viss risk för överdiagnostik och därmed onödig behandling behöver de inbjudna männen ges goda möjligheter att avväga för- och nackdelar, för att kunna avgöra om de vill delta eller inte, säger hon i ett pressmeddelande.

Faller pilotprojektet väl ut är det möjligt att även äldre personer kan inkluderas i programmet.

Och – som Läkartidningen också berättat – tycks fler regioner ligga i startgroparna.

– Från 2022 och framåt rullar det på kan man säga, sa Ola Bratt, ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning till Läkartidningen i november förra året.

Bakgrunden till det hela är att det varit svårt att hitta en tillräckligt träffsäker screeningmetod som enbart fångar upp prostatacancer som behöver behandlas.

2018 sa Socialstyrelsen återigen nej till screening för prostatacancer, eftersom fördelarna inte tydligt övervägde nackdelarna. I samma veva gav dock regeringen Sveriges Kommuner och regioner i uppdrag att ta fram en modell för hur landets regioner skulle kunna organisera och få bukt med den ojämlika hanteringen av PSA-test.

Sedan mars 2020 rekommenderar det nationella vårdprogrammet för prostatacancer en magnetkameraundersökning före vävnadsprov hos män som har ett måttligt förhöjt PSA-värde. Bakgrunden till det är att stora studier på senare år har visat att det både minskar överdiagnostik och besparar friska män onödiga biopsier.

Läs också:

Socialstyrelsen: Kan bli aktuellt att utreda screening för prostatacancer