Inflation, krig och en åldrande befolkning innebär utmaningar både för regioner och kommuner den kommande tiden. Och det innebär flera osäkerhetsfaktorer.

– Vi har så sakteliga lämnat en pandemi bakom oss, samtidigt som vi går in i ett helt nytt skede i Europa, sa SKR:s ordförande Anders Knape under en presskonferens på tisdagseftermiddagen, där han syftade på kriget i Ukraina.

– Jag avundas inte rapportförfattarna att göra en analys och förutse hur den närmsta tiden ser ut. Den här gången är det nog ett av de svåraste tillfällena.

SKR bedömer att både regionernas och kommunernas resultat fortsätter vara relativt höga i år. Regionerna väntas landa på ett positivt resultat om 12 miljarder kronor och kommunerna på 27 miljarder.

Men nästa år väntas totalt sett ett underskott, som till stor del är en följd av den ökande inflationen.

– Problemet för 2023 är de väldigt snabba prisökningarna. De ökar i snabbare takt än skatteunderlaget, sa Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, under presskonferensen.

Inflationen märks till exempel i utgifterna för pensioner, vilka ökar snabbt nästa år. Tillsammans beräknas regionernas och kommunernas kostnader för avtalspensioner öka med 31 miljarder kronor 2023, jämfört med detta år.

SKR:s bedömning är att regionerna kommer göra ett underskott på omkring 7 miljarder kronor. Kommunerna väntas göra ett litet plusresultat på 4 miljarder kronor, vilket dock är långt under den nivå som anses vara god ekonomisk hushållning.

Demografin förändras också, vilket påverkar tillgången på arbetskraft och skatteunderlag. Till år 2031 beräknas andelen av befolkningen som är 80+ öka med 47 procent, medan gruppen 20–66 år bara ökar med 4 procent. Med den personalutveckling som hittills krävts behövs då 200 000 fler personer i välfärdssektorn, uppger SKR. Men den arbetsföra befolkningen väntas totalt sett bara öka med 250 000.

SKR menar att både regioner och kommuner behöver skapa bättre förutsättningar för anställda att arbeta heltid, förbättra arbetsmiljön och se över verksamheternas organisation. En annan lösning kan vara att arbeta mer med digital teknik för att frigöra arbetstid.

Samtidigt tycker SKR att staten måste minska detaljregleringen och värna det lokala självstyret. Bland annat vänder man sig mot alltfler riktade statsbidrag.

– Vi ser mer och mer hot mot självstyret, vilket vi tror är det effektivaste sättet att nå resultat, sa Annika Wallenskog.

Ekonomirapporten finns på SKR:s webbplats.