Utredaren Anna-Lena Sörenson (S) föreslår begränsningar i apoteksägande. Foto: Sveriges riksdag

2021 tillsatte regeringen en utredning som ska ta fram lagförslag om att privata vårdgivare inte ensamt ska kunna äga och driva apotek, och vice versa. Upprinnelsen är de samarbeten mellan apotek och vårdgivare, främst de utpräglat digitala, som växt fram de senaste åren. Till exempel har Apoteket AB köpt in sig i Doktor 24. Det har medfört en oro att vården och förskrivningen av läkemedel ska påverkas.

Och nu har ett första delbetänkande redovisats i utredningen. Det har identifierat ett antal risker vid gemensamma ägarförhållanden såsom överförskrivning av läkemedel och icke ändamålsenlig behandling, onödigt vårdutnyttjande och att patienter styrs mot specifika vårdgivare. Däremot har utredningen inte sett att det faktiskt har hänt.

Utredningen föreslår bland annat att tillstånd för att bedriva öppenvårdsapotek inte ska beviljas vårdgivare definierade enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen. Tillstånd ska inte heller ges om sådana aktörer har bestämmande eller inflytande över den som söker apotekstillstånd.

Däremot ska apotek kunna investera i vårdgivare och vice versa, såsom i dag, så länge de inte har mer än hälften av ägandet. Därmed påverkar det inte dagens förhållanden på marknaden speciellt mycket.

– Vi kan se att det har begränsade konsekvenser för apoteksmarknaden, med tanke på att det inte finns något majoritetsägande att tala om. Men det kan också vara begränsande i fortsättningen – om det här förslaget går igenom ­– eftersom det inte finns möjlighet till ett samägande, sa utredaren Anna-Lena Sörenson (S) på en pressträff på onsdagsmorgonen.

Hennes partikamrat, socialminister Lena Hallengren, pratade om att skolan är »ett skräckexempel« där det privata ägandet påverkar kvalitet, kontroll och insyn. Det vill hon inte se i sjukvården.

– Så det handlar också om att stämma i bäck och se till att vi inte får den situationen. Man ska se förslagen i ljuset av det.

Utredningen kommer så här långt också fram till att förslagen inte påverkar tillgången på läkemedel, inte leder till kostnadsökningar för stat, kommun eller region, och att förslagen är förenliga med EU-rätten.

Utredningen föreslår att förslagen blir lag med start om drygt ett år, den 1 juli 2023, dock med en period av övergångsbestämmelser. Men först ska delbetänkandet ut på remiss.

Utredningen finns på regeringens webbplats.

 

Läs även:

Stopp för privata vårdgivare att också äga apotek ska utredas

Nergårdh: Apotekts köp i Doktor 24 problematiskt

Apoteket blir delägare i Doktor 24