Vaccinationsgraden i Norrbotten är hög och efterfrågan på vaccin har därför minskat, enligt regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Näsvall.

– Vi stänger de stora vaccinationslokalerna, men det är inte så att vi stänger möjligheten att vaccinera. Men vår uppmaning är att man ska passa på att vaccinera sig nu i vår. Vi har gott om tider nu, säger hon till Dagens Medicin.

Flera andra regioner resonerar på liknande sätt, visar Dagens Medicins kontakter med ett tiotal regioner. Inga regioner bommar igen vaccineringen helt, men på flera håll krymper verksamheten. Region Dalarna och Region Gotland kommer att ha färre bokningsbara tider under sommaren. Region Västerbotten stänger sina centrala vaccinationsmottagningar i Umeå och Skellefteå och hälsocentralerna kommer bara ha mycket begränsade möjligheter att vaccinera. Situationen i Region Jämtland Härjedalen är ungefär densamma.

Västra Götalandsregionen kommer att »anpassa kapaciteten« och erbjuda vaccin på utvalda platser, medan Region Jönköpings län kan komma att stänga vissa mindre vaccinationsmottagningar under kortare perioder.