Man måste först värna personalen för att sedan kunna lösa de andra problemen inom vården. Det är budskapet från flera av de politiska kandidater som svarat på Ekots enkät, där personalfrågan rankas som en av de viktigaste inför valet.

Emma Lindqvist (MP), regionråd i Västerbotten, tycker att man måste lyssna mer på de anställda inom vården.

– Vad behöver personalen på sjukstugan i Dorotea för att de ska få en bättre arbetsmiljö? säger hon i radiointervjun.

Niclas Nilsson (SD), regionråd i Skåne, anser bland annat att en lojalitetsbonus bör införas.

– Tanken är att den ska utformas så att folk stannar kvar längre. Om man har jobbat länge ska man bli uppskattad för det helt enkelt.

Även vårdköerna pekas ut som en av de tyngsta politiska frågorna, särskilt bland moderater och socialdemokrater. 17 respektive 16 av dessa partiers toppkandidater har pekat ut kortare köer som en av de två viktigaste frågorna. Men även den frågan går hand i hand med personalen. Helén Eliasson (S), oppositionsråd i Västra Götaland, anser att satsningar på sjukvårdsmedarbetarna är nyckeln.

– Man behöver ha fler kollegor, en bättre arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Vi är långt därifrån i Västra Götaland i dag.

Liberalerna sticker ut i enkäten genom att en stor andel av företrädarna valt primärvården som viktigaste frågan. Kalmars regionråd Johanna Wyckman (L) förklarar det med att färre sjukhusbesök krävs om vårdpersonalen jobbar mer förebyggande och vården flyttas närmare människorna.