I dag är det SOS Alarm som prioriterar och dirigerar ambulanser och sjuktransporter på uppdrag av Region Värmland. Men avtalet med SOS Alarm löper ut i höst – och nu finns ett politiskt beslut om att planera för att överta och driva larmcentral i egen regi, rapporterar SVT Nyheter Värmland.

Beslutet fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden i veckan och målet är att förhandla fram ett kortare avtal så att en övergång till egen regi kan ske 2024.

Regionen bedömer att förändringen kan leda till en bättre kontroll av hänvisningar till rätt vårdnivå, vilket i sin tur kan leda till 2 000 färre slutenvårdsinläggningar per år.

– Vi gör bedömningen att det är den egna personalen som är bäst rustad att leda sjukvårdens arbete. Vi tror också att det här är ett steg in i framtidens nära vård och kommer att gynna värmlänningarna och våra patienter, säger Andreas Norling, verksamhetschef för ambulanssjukvården, till SVT.