Införandet av Millennium, eller Framtidens vårdinformationsmiljö (FMV) som det heter lokalt i Västra Götaland, har dragit ut på tiden. Avtalet tecknades 2018 och tanken var att det skulle börja införas 2021. Millennium är inte bara ett journalsystem, utan ska ersätta flera andra informationssystem i regionens hälso- och sjukvård.

Men det har gått trögt att anpassa systemet efter Sveriges och Västra Götalandsregionens förutsättningar, varpå införandet har skjutits fram flera gånger. I februari i år fick regionen nog. I en skrivelse till Cerner anklagade regionen företaget för avtalsbrott och krävde en halv miljard kronor tillbaka. Västra Götalandsregionen begärde också en ny tidsplan.

Efter förhandlingar med Cerner och ett beslut i regionstyrelsen, finns nu en ny översiktlig tidsplan. Enligt den ska systemet börja införas i höst, och de sista stegen görs 2026, meddelar regionen i ett pressmeddelande.

– Jag känner mig trygg med den nya tidplanen och är nöjd med att vi är överens med leverantören Cerner om hur vi ska arbeta tillsammans för att lösa de utmaningar som återstår. Vi för en konstruktiv dialog i ett gott klimat, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

De tjänster som börjar införas i höst handlar om e-tjänster som ska förbättra möjligheterna för invånarna att kommunicera med hälso- och sjukvården. Sedan införs det successivt i olika delar av regionen. Hösten 2024 ska merparten av sjukvården i regionens södra delar ha infört systemet. Våren 2026 ska de norra och östra delarna infört det, och på hösten samma år ska västra delen av regionen ha infört det.

Efter förhandlingarna mellan Västra Götalandsregionen och Cerner står det också klart att företaget ska kompensera regionen för förseningen och brister som regionen identifierat.

– Vi kan inte ange summan eftersom det råder sekretess. Men vi är nöjda med kompensationen och anser att VGR kompenseras på ett riktigt sätt, säger Ann-Sofi Lodin.

Även Region Skåne har upphandlat Millennium. I april begärde regionen åtgärder på brister i systemet och en tidsplan för införandet. I Cerners svar i början av maj, föreslog företaget ett införande under 2025.

 

Läs även:

Cerners förslag: Inför Skånes nya vårdinformationssystem först 2025

Skåne ställer krav på Cerner – digitalt vårdsystem kraftigt försenat

Nytt journalsystem drar ut på tiden – VGR vill ha pengar tillbaka

Ivo ger grönt ljus för Skånes digitala vårdinformationssystem

Finlands upphandling av Cerners journalsystem faller