Många har nog emellanåt sett små blanka patroner ligga på marken. De har innehållit lustgas och kan enkelt köpas som drivmedel till exempelvis gräddsifoner för att snabbt göra vispgrädde. Men de kan också användas som berusningsmedel.

Enligt statistik från Giftinformationscentralen, som är en enhet inom Läkemedelsverket, har frågor om lustgas och inläggningar på sjukhus ökat kraftigt de senaste åren. 2021 gjordes nära 50 inläggningar, att jämföra med knappt 10 året innan och endast enstaka för några år sedan. Frågor till Giftinformationscentralen om lustgasanvändning har gått från färre än 10 per år i början av 2010-talet, till 140 förra året.

Det har Kemikalieinspektionen tagit fasta vid. Myndigheten utreder nu möjligheten att reglera försäljningen av icke-medicinsk lustgas och har därför tagit kontakt med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Konsumentverket.

I ett mejl till myndigheterna refererar Kemikalieinspektionen till statistiken från Giftinformationscentralen och skriver att det finns »ett behov av en bredare diskussion/samordning med andra potentiellt berörda myndigheter för att närmare undersöka möjliga vägar att gå för att reglera missbruk av lustgas«.

Kemikalieinspektionen vill komma i kontakt med berörda enheter på de olika myndigheterna. Förhoppningen är att få till ett möte innan sommaren där frågan ska diskuteras. »Vi upplever att detta är en fråga som hamnar mellan stolarna och kräver en tydlig samordning för att nå ett resultat«, skriver Kemikalieinspektionen.

Läs även:

Medicinsk kommentar: Återkommande exponering för lustgas kan ge svåra skador