Under webbinariet togs flera konkreta exempel och scenarier upp utifrån olika fiktiva läkare – exempelvis en underläkarvikarie på en akutmottagning, en kardiolog som arbetar för en privat vårdgivare eller en pensionerad anestesiolog som vill bidra.

Sedan fick en expertpanel från bland annat Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar kommentera de olika frågorna och situationerna som de fiktiva läkarna ställdes inför.

Sedan krigsutbrottet i Ukraina har det kommit många frågor från Läkarförbundets medlemmar om vad som gäller för dem om det skulle bli krig i Sverige. Syftet med webbinariet är att ge information om vad som förväntas av läkare i deras yrkesroll, enligt Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

– Precis som vi gjort under pandemin kommer vi att bära ett stort ansvar under en kris eller om det blir krig. I och med att våra medlemmar har en central roll i händelse av krig är samverkan med de berörda myndigheterna avgörande för att kunna hantera hälso- och sjukvård under krigstid.

Sofia Rydgren Stale tycker att det är viktigt att läkare pratar med sin arbetsgivare för att bli bättre förberedda, och tar reda på om de har en krigsplacering.

Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, rekommenderade i sin tur bland annat läkare att delta i de katastrofmedicinska kurser eller utbildningar som erbjuds.

– Jag tycker man ska ta den möjligheten. Jag hoppas även att Socialstyrelsen ska kunna erbjuda fler sådana utbildning och övningar framledes. Läkarna är en oerhört viktig målgrupp och vi är beroende av deras beredskap.

Webbinariet »Om kriget kommer« sändes live på Facebook på måndagskvällen, men går även att se i efterhand.

Läs också:

Regionen och försvarsmakten kan behöva förhandla om krigsplacering

Fler läkare behövs i Försvarsmakten

Staten föreslås få tydligare tili styrning av vården vid kris eller krig

Rapport: Vården saknar plan för krig